Проверка за глоби от КАТ

Глоби от КАТТехнически
преглед
Гражданска
отговорност
Валидност
на винетка
Глоби от КАТТехнически
преглед
Гражданска
отговорност
Валидност
на винетка

данни за проверка

Примерен резултат

Винетка
Технически преглед
Гражданска отговорност
Глоби от КАТ
Винетка
Технически преглед
Винетка
Технически преглед

Често задавани въпроси

1. Какъв е размерът на глобата?

КАТ не предоставят информация за стойността на глобата, преди да бъде връчена по надлежния ред.


2. Как могат да бъдат връчени глоби?

Фиш, Акт и Наказателно постановление могат да бъдат връчени във всяко РПУ на МВР или от пътна полиция при проверка.


3. Безплатен ли е абонаментът за информация?

За ваше улеснение, Болерон може да Ви информира, когато получите глоба или Ви изтича застраховка "Гражданска отговорност", Годишен технически преглед или Винетка. Услугата е напълно безплатна!


4. Как мога да платя връчени глоби?

Чрез Портала за електронни административни услуги на МВР (онлайн) на адрес: https://e-uslugi.mvr.bg/