Застраховка
Имущество

Застраховка Имущество от УНИКА

УНИКА АД е част от австрийската застрахователна компания УНИКА Иншурънс Груп, която е с 130-годишна история. Работи в 18 държави и обслужва 10 милиона клиенти.

Купи онлайн

Покрити рискове:

 • Пожар
 • Наводнение
 • Земетресение
 • Грабеж, кражба чрез взлом, злоумишлени действия на трети лица, вандализъм
 • Буря, пороен дъжд, градушка, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг и лед.
 • Авария на водопроводни, канализационни и паропроводни инсталации
 • Удар от пътно превозно средство
 • Защита на движимо имущество.
 • Разходи за установяване на причините и отстраняване на щетите по инсталацията при авария на водопроводни, канализационни и пропроводни инсталации.
  • — До 500 лева
 • Счупване на стъкла
  • — До 10% от застрахователната сума
 • Обща гражданска отговорност
  • — До 5 000 лева
 • Късо съединение/ Токов удар
  • — До 5 000 лева

Купи онлайн

Застраховка „Имущество“ не покрива:

 • Събития, настъпили преди началото на застраховката;
 • Умишлени действия на застрахования;
 • Присъщи недостатъци, нормално износване, корозия;
 • Загуби от обезценка, пропуснати ползи;
 • Присъщи недостатъци, нормално износване, корозия;
 • Загуби от обезценка, пропуснати ползи;
 • Изхабяване на части или фабричен дефект;
 • Грешки в проектирането, некачествен ремонт, нарушени строително-технически норми;
 • Подпочвени води;
 • Военни действия, гражданска война, военен преврат, акт на тероризъм;Безредици,граждански вълнения, стачки;
 • Конфискация, реквизиция, национализация;
 • Атомни и ядрени експлозии, радиоактивност, йонизираща радиация.
 • Не са обект на застраховката Сгради, подлежащи на събаряне; Сгради в строеж или ремонт; Фургони, сглобяеми къщи, оранжерии; Сухопътни превозни средства; Служебни документи.

Купи онлайн

Получаване на полица

Полицата се получава веднага след плащане на посочен от вас имейл и не е необходимо да я разпечатвате. Застрахователната полица е подписана с Квалифициран електронен подпис По всяко време, можете да намерите полицата си в мобилното приложение на Boleron в меню „Полици и плащания“.

Начин и период на плащане

Застрахователната полица се издава със срок на валидност от 1 година. Плащането се осъществява чрез дебитна или кредитна карта на виртуален ПОС на Първа Инвестиционна Банка. Сигурността на плащането е гарантирана от банката и застрахователният брокер няма достъп до данните на картата. При месечни плащания, банката автоматично удържа следващите вноски.

Купи онлайн

Полезна информация

Застраховка Имущество е създадена, за да гарантира финансови средства за възстановяване на дома след бедствия като пожар, земетресение и наводнение.

Застрахователните компании покриват разходи за възстановяване на щети по възстановителна стойност (разходи за ремонт и възстановяване), а не по пазарна цена на имота. Следователно не е необходимо избраната от вас застрахователна сума да отговаря на пазарната цена на имота.

Статистика

През 2018г. застрахователите в България са изплатили над 28 млн. лева по застраховака имущество на корпоративни и индивидуални клиенти.

Колко струва?

Малка сума от 10.99 лв. на месец, може да защити имуществото ви на стойност стотици хиляди лева.