Детска застраховка

Плащаш онлайнБезплатна доставкабързо, сигурно
и лесно
Плащаш онлайнБезплатна доставкабързо, сигурно
и лесно

Всеки месец около 3000 пациенти биват диагностицирани с онкологични заболявания в България. Тежки заболяване като рак и други, които водят до нужда от лечение или трансплантация на орган, са скъпоструващи и често хората продават имуществото си и взимат кредити, за да финансират лечението си.

Лечение без граници(бивша Best doctors) е международна медицинска организация с над 30 милиона клиенти и над 50 000 лекари. Създадена е, за да намира най-добрите специалисти и болници в света за хора с тежки заболявания и осигуява финансиране за най-доброто възмножно лечение. В случай на тежка диагноза, Лечение без граници ще потърси второ лекарско мнение в чужбина и ще поеме разходите за последващото лечение.

32-годишната история на организацията показва, че 45% от първоначалните диагнози и 80% от леченията са грешни или неточни, което прави допълнителното медицинско мнение задължително.

Детска Застраховка "Лечение без граници" от ДЗИ

Insurance-description

Застраховката покрива

Лечение на рак

Байпас на коронарната артерия (миокардна реваскуларизация)

Смяна или реконструкция на сърдечна клапа

Вътречерепна хирургия и специфична хирургия на гръбначния мозък

Трансплантация на органи от живи донори

Трансплантация на костен мозък

Лечение на заболявания, които са били диагностицирани, лекувани или са проявили свързани с тях медицински документирани симптоми или признаци по време на отлагателния период.

Медицински процедури, необходими поради наличие на СПИН, ХИВ или състояния произтичащи от тях;

Всички услуги, които не са необходими от медицинска гледна точка за лечение на основното заболяване.

Разходи за лечение, услуги и стоки за заболяване, за което най-доброто лечение е трансплантация покрита по полицата;

Лечение на дългосрочни странични ефекти, облекчаване на хронични симптоми.

Всички разходи, извършени в Република България, с изключение на разходи за медикаменти;

Всички разходи, извършени на всякъде по света, ако Застрахованият не може да се счита за пребиваващ в Република България и няма постоянен адрес в Република България;

Всички разходи за заболяване, диагностицирано в отлагателния период;

Всички разходи, извършени в болница различна от посочената в предварителния медицински сертификат;

Разходи, свързани със социални грижи и услуги, предоставени у дома или в рехабилитационни или други подобни центрове;

Разходи за покупка на всякакъв вид протези или ортопедични приспособления и друго подобно оборудване.

Разходи за закупуване или наемане на инвалидни столове, специални легла, климатични уреди и подобно оборудване;

Разходи, свързани с Алтернативна медицина, като хомеопатични лекарства и др., дори когато са предписани от лекар.

Хонорар за преводач, телефонни разхози и други разходи, които не са с медицински характер;

Разходи, извършени от Застрахования и неговите роднини и придлужител, освен ако не са изрично покрити;

Изключени заболявания и медицински процедури;

Всякакъв тумор при наличие на СПИН

Всеки немеланомен рак на кожата

Всяко коронарно заболяване, което се лекува с техники различни от байпас накоронарните артерии.

Всяка трансплантация, която се налага вследствие на алкохолна чернодробна болест; автотрансплантация; трансплантация от мъртъв донор; трансплантация която включва лечение свързано с лечение със стволови клетки

Не се застраховат лица над 64 годишна възраст

Застраховат се само здрави лица;

В случай на тежка диагноза, застраховка Лечение без граници ще намери най-добрите лекари и болници в света, за да ви осигурят адекватно лечение. Лечение без граници ще поемат разходите и ще се погрижат за цялата организация по самото пътуване и лечение, ще подсигурят престоя, ще консултират и ще препоръчат подходящи медицински заведения, където застрахованият може да бъде успешно излекуван.

Лечение на рак

Второ лекарско мнение от най-добрите специалисти в света в посочените области и индивидуален план за лечение

Препоръчани 3 водещи медицински заведения и медицински специалисти за лечението на Вашето заболяванеСмяна или реконструкция на сърдечна клапа

До 1 000 000 евро за лечение, пътуване и настаняване, включващо:
- Организация на пътуването за Вас и за един придружител

- Посрещане и настаняване

- Превод и обяснение на медицински документи

- Дневни пари за болничен престой – 100 евро на ден за целия период на хоспитализацията

- Суми за закупуване на лекарства за продължаване на лечението – 50 000 евро

Сумарното покритие на застраховката е до 2 000 000 евро за лечение, пътуване, настаняване, лекарства и разходи за един придружител.

Непрекъсната консултация и съдействие

 • Застраховат се лица на възраст от 0 до 64 години
 • Непълнолетни лица под 18 г. възраст не могат да бъдат титуляри на застрахователни договори, поради тази причина е необходимо един от родителите да сключи същата застраховка.
 • Краят на застрахователния договор е навършването на 85-годишна възраст на застрахованото лице
 • Като повечето застраховки за тежки заболявания, Лечение без граници също има отлагателен период от 6 месеца с цел избягване на застрахователни измами, при които вече заболели хора искат да сключат застраховка. След изтичане на отлагателния период се активира пълното покритие по застраховката.
 • Застраховка Лечение без граници няма аналог. Никоя рискова застраховка не може да Ви осигури толкова високо покритие и толкова специализирана услуга.

Лечение на тежко заболяване може да струва от десетки до стотици хиляди евро. Застраховка Лечение без граници за Деца струва само 14,99 лв. на месец и покрива разходи за лечение до 2 млн. евро.

Добрата детска застраховка може да бъде добра инвестиция в дългосрочен план за детето. Тя не е само механизъм, който да ви дава спокойствие, че детето е защитено в случай на нежелана ситуация, но може да се каже, че това е и вид инвестиция за по-добро бъдеще на детето ви.

Необходимо ли е детето ми да има детска застраховка?

Сключването на детска застраховка ви предоставя спокойствието, че детето ви получава всички необходими здравни грижи навреме и с необходимото високо качество. Това може да се отнася както за превенция на заболявания, така и покрития на здравни грижи при болест или нараняване. Разбира се, не може да разчитате, че само сключването детска застраховка предпазва автоматично детето ви. Трябва да посещавате редовно и педиатъра си, за да сте сигурни, че детето се развива нормално, както и за да сте спокойни, че при възникване на проблеми, те ще бъдат открити възможно най-рано, ще бъдат направени адекватни изследвания и ще бъде проведено навременно и правилно лечение.

Какви са ползите за детето при сключена детска застраховка?

В световен мащаб често се правят задълбочени проучвания по въпроса дали има полза от наличието на детска застраховка за детето. Те показват, че здравето на вашето дете е по-добре защитено в момента, но това важи и за подобряване на качеството на живота му в дългосрочен план. По-долу ще ви представим част от заключенията, до които достигат изследователите.

 • Децата с детска застраховка по-често получават необходимите им имунизации, с чиято помощ не само се предотвратява разболяване на детето, но се намалява и обхвата на разпространение на заболяването.
 • Децата с детска застраховка обикновено боледуват по-рядко от тези, които нямат сключена детска застраховка.
 • Като резултат на горните две точки, децата с детска застраховка пропускат по-малко дни в училище. Респективно, техните родители използват по-малко дни за болнични и по-рядко отсъстват от работа.
 • Децата с детска застраховка има по-голяма вероятност да получат адекватни медицински грижи при по-леки заболявания, така че да се предотврати възможността от възникване на усложнения.
 • Децата с детска застраховка могат да получават превантивни грижи, което може да включва профилактични прегледи и дентално лечение, което им помага да останат здрави.
 • Тъй като отсъстват по-рядко от училище, както и благодарение на доброто им общо физическо състояние и по-силната имунна система, децата с детска застраховка са по-добре подготвени за училище - както да се справят с честите заболявания, така и с усвояването на учебния материал.

Ако сте родител и в общата застраховка, осигурена ви от работодателя, или сключена индивидуално, като физическо лице, не е включено покритие за детска застраховка, можете да сключите детска застраховка допълнително. Повечето предлагани оферти са валидни за деца от бебешка възраст до навършване на 18 или 19 години. Свържете се с наш консултант за повече информация.

Защо да сключим детска застраховка?

В обществото често се говори за това, че здравеопазването за децата е важно, но въпреки това, услугите, покрити от Националната здравноосигурителна каса невинаги са с необхоидимото качество или не покриват необходимите изследвания. Това често води до това родителите да доплащат за медицински услуги или направо да се доверяват на услугите на педиатри с частна практика. Повечето родители и учители подкрепят сключването на детска застраховка като допълнителна алтернатива за осигуряване на по-добро лечение, но въпреки това, голяма част от децата в България нямат детска застраховка.

По-долу ще ви дадем няколко причини, поради които сключването на детска застраховка е би било важно за здравето на децата ви, за да разберете по-добре защо сключването на детска застраховка за вашия син или дъщеря е важно не само за текущото му здраве, но и в дългосрочен план.

Детска застраховка, защото децата са по-податливи към болести и наранявания, отколкото възрастните

Въпреки че често казваме, че децата са издръжливи и бързо се възстановяват от настинки, натъртвания и други, при тях е по-сериозна опасността от възникване на сериозни проблеми, ако не получат подходящо лечение, поради липса на детска застраховка. Тъй като имунната им система все още не е достатъчно добре развита, дори леките заболявания могат да застрашат здравето и дори живота на децата. Понякога едно “тривиално” заболяване, което се среща често, като например ушна инфекция, може да доведе до трайни последици като загуба на слуха, ако не бъдат правилно диагностицирана, изследвана и лекувана. Освен това, костите на децата все още растат и са по-крехки, в сравнение с тези на възрастните, което ги прави по-податливи на счупване, ако паднат. Бързата и адекватна лекарска намеса в такива случаи, както и последващото лечение, са от изключителна важност, за да сте сигурни, че за детето няма да има дългосрочни последици.

Когато имате сключена детска застраховка, имате възможност детето ви да получи не само незабавно и адекватно лечение, но и да се предотврати евентуално влошаване на заболяването във времето.

Детска застраховка, за да проследявате непрекъснато растящия детски организъм

Докато детето ви расте, медицинските му нужди се променят и трябва да можете да реагирате адекватно според ситуацията. Ако поради липса на детска застраховка, не можете да му осигурите адекватно медицинско лечение, редовни или навременни прегледи, има опасност някои предотвратими заболявания могат да бъдат оставени недиагностицирани или недоизлекувани. Например, алергиите, на които не е обърнато достатъчно внимание, могат да намалят тонуса на децата и да им дадат усещането, че непрекъснато са болни.

Освен това, при липса на детска застраховка, някои редки и сериозни заболявания могат да бъдат недиагностицирани или оставени без адекватно лечение, което да доведе до влошаване на състоянието на детето с течение на времето. Денталното здраве също трябва да се следи, за да се осигури здрава, силна усмивка, след като започнат да падат млечните зъби на детето ви. Редовните профилактични прегледи помагат да се уверите, че вашето дете расте здраво и силно, като Вашият лекар може да предложи съвет или да предпише лечение, в случай, че нещо го притеснява.

Здравите и силни деца порастват като здрави и силни възрастни, затова подходящите медицински грижи в детска възраст са от съществено значение. Навременното откриване и взимане на мерки по отношение на потенциални проблеми по време на растежа на детето му, помага да порасне като пълноценен и продуктивен възрастен по-късно.

При сключването на детска застраховка, в зависимост от плана, може да получите различни детски медицински услуги, като проследяване на здравното състояние на детето, профилактика, получаване на второ мнение при установено сериозно заболяване, както и възможност за лечение в чужбина.

Какви са ползите от сключването на детска застраховка, освен текущото физическо здраве на детето?

Въпреки че очевидната полза от получаването на детска застраховка е да помогнете за поддържането на физическото му благополучие, наличието на детска застраховка може да ви донесе повече от това. Децата, които имат детска застраховка, получават по-адекватно и навременно лечение и техните неразположения преминават по-бързо, което им позволява да пропускат училище по-рядко, в сравнение със съучениците си, които нямат детска застраховка.

Например, ако детето ви често боледува и пропуска занятия, може би му е трудно да навакса с учебния материал и това да доведе до лоо резултати в учението. Допълнително, ако детето среща трудности в четенето, това може да се дължи на проблеми със зрението. А ако не възприема материала, преподаван в училище, има възможност да има проблеми със слуха и да не чува учителя си. В тези, а и в други подобни случаи може да има нужда от провеждане на изследвания от един или няколко лекаря, от лечение, както и от закупуване на диоптрични очила или слухов апарат. Всички тези разходи могат да бъдат частично или цялостно покрити от плана за детска застраховка, който сте сключили и по този начин можете да осигурите адекватно ои навременно лечение на детето, като същевременно спестите време и пари.

Чрез последователно проследяване на здравословното състояние на детето, контролни прегледи и проверка при съмнение за наличие на хронични заболявания, които биха могли да бъдат покрити от вашата детска застраховка, децата са не само по-здрави, но и по-стабилни психически, по-социални и по-успешни, в сравнение с тези, които нямат. Наличието на детска застраховка не само подобрява здравето на детето ви, но начина му на живо като цяло.

Как можете да сключите детска застраховка?

Няма съмнение, че сключването на детска застраховка може да бъде допълнителен разход, но нашите консултанти могат да ви предоставят планове на достъпни цени, според нуждите на вашето дете. Свържете се с нас още днес.

Начин на плащане

Плащането се осъществява чрез дебитна или кредитна карта на виртуален ПОС на Първа Инвестиционна Банка.

Сигурността на плащането е гарантирана от банката и застрахователният брокер няма достъп до данните на картата.

Получаване на полица

Полицата се изпраща на имейл веднага след плащането, подписана от нас като застрахователен брокер и не е необходимо допълнително да се разпечатва и подписва. По всяко време можете да намерите полицата си в "Моят профил" - секция “Полици и плащания“.

Защо Boleron?

плащаш
онлайн

бързо и
лесно

Безплатна
доставка

без да ходиш
в офис

Потребителите ни обичат

4.9

рейтинг от 2000+ отзиви в Google