Застраховка болничен престой

Застраховка Болничен Престой

ЗАСТРАХОВКА "ЗДРАВЕ И СПОКОЙСТВИЕ" ОТ УНИКА

УНИКА Живот АД е част от австрийската застрахователна компания УНИКА Иншурънс Груп, която е с 130-годишна история. Работи в 18 държави и обслужва 10 милиона клиенти.

Застраховката покрива

Дневни пари при болничен престой

При злополука - 70 лв. на ден

При заболяване - 35 лв. на ден

При раждане до 6 дни включително се изплащат еднократна сума в размер на 210 лв. (еднократно). Ако престоят продължи над 6 дни, допълнително се изплащат за всеки следващ ден по 35 лв. на ден

Фрактури и счупвания вследствие на злополука

Леки фрактури на кости - 250 лв. (еднократно)

Средно тежки фрактури на кости - 500 лв. (еднократно)

При тежки фрактури на кости - 750 лв. (еднократно)

Фиксирана сума за операции

Хирургическо лечение с изплащане на фиксирани суми в зависимост от категорията на проведената операция - до 2000 лв. (еднократно)

Вродени аномалии

Козметични и пластични операции

Хронични заболявания, възникнали преди сключване на застраховката

Прегледи и изследвания без медицинска необходимост

Опит за самоубийство

Събития, настъпили при употреба на алкохол, наркотици или опиати

Природни бедствия

Участие на застрахованото лице като професионалист или аматьор във високорискови и опасни дейности

Събития, възникнали вследствие неспазване на медицински препоръки

Други, подробно описани в условията на застраховката

Застраховани лица

Застраховат се здрави физически лица на възраст от 18 до 64 навършени години към датата на сключване на застраховката, като при изтичане на застраховката максималната възраст на застрахованото лице не трябва да надвишава 65 години.

Отлагателен период

Отлагателният период е периодът от време, през който застрахователят не носи отговорност, в случай че настъпи застрахователно събитие, независимо от факта, че застрахователният договор е в сила.

 • Застрахователното покритие за болничен престой вследствие на злополука влиза в сила веднага.
 • Застрахователното покритие за болничен престой при заболяване влиза в сила след 2 месеца от началото на застраховката.
 • Застрахователното покритие за болничен престой при раждане влиза в сила след 9 месеца от началото на застраховката.

Изисквания за изплащане на обезщетение

 1. Дневни пари при болничен престой:
  За изплащането на дневни пари при болничен престой се изисква представяне на доклад (епикриза) от изписването от болницата. Той трябва да съдържа следните данни на застрахованото лице: собствено и фамилно име, адрес, дата на раждане, диагноза, протичане на заболяването и продължителност на престоя.

 2. Фиксирана сума при счупвания на кости: За изплащането на фиксираната сума при счупвания на кости е необходимо да се представи медицински доклад. Докладът трябва да съдържа следните данни на застрахованото лице: собствено и фамилно име, адрес, дата на раждане, диагноза, заключение от рентгенов преглед или рентгенография на фрактурираната кост, както и вида на терапията.

 3. Фиксирана сума за хирургически операции: За изплащането на фиксирана сума за операции се изисква представянето на епикризата от болницата. Тя трябва да съдържа следните данни за застрахованото лице: собствено и фамилно име, адрес, дата на раждане, диагноза, включително описание и дата на извършената операция, както и продължителността на престоя.

При настъпване на застрахователно събитие се обадете за съдействие и инструкции на посочения телефонен номер:

 • Застрахователна компания „Уника“ АД: 0700 111 50 или на (+359) 8850 111 50.

Задължения при настъпване на застрахователно събитие:

 • Да се свържете със Застрахователя на телефон 0700 111 50 (за бърза връзка изберете цифра 2), преди предприемането на действия и да посочите името си, номера и валидността на своята застрахователна полица;
 • Да спазва инструкциите и указанията, дадени от Застрахователя;
 • Да предоставите на застрахователя документи, доказващи настъпването на застрахователно събитие в зависимост от възникналото събитие.

Допълнителна информация:

Начин на плащане

Плащането се осъществява чрез дебитна или кредитна карта на виртуален ПОС на Първа Инвестиционна Банка.

Сигурността на плащането е гарантирана от банката и застрахователният брокер няма достъп до данните на картата.

Получаване на полица

Полицата се изпраща на имейл веднага след плащането, подписана от нас като застрахователен брокер и не е необходимо допълнително да се разпечатва и подписва. По всяко време можете да намерите полицата си в "Моят профил" - секция “Полици и плащания“.

Защо Boleron?

плащаш
онлайн

бързо и
лесно

получаваш
по имейл

без да ходиш
в офис

Застраховай се през телефона

Download application banner
 • Полиците са
  навсякъде с теб

 • Напомняне за
  изтичащи застраховки

 • Подновяваш
  застраховките си с един клик

Свали приложението

10 000+

активни потребители


APP STOREGOOGLE PLAY

Потребителите за нас

4.9

(1600+ отзиви)

Медиите за нас