Застраховка
Болничен престой

Болничен престой
Плащате онлайнПолучавате по имейлБързо и лесно

Застраховка Болничен престой от Фи Хелт

“Фи Хелт Застраховане“ АД e лизензирана от КФН застрахователна компания, която има дългогодишна история и дейност на българския пазар.

Купи онлайн

Покрити рискове:

  • Болничен престой до 100 лева на ден, до 10 дни след 3-тия ден
  • Медицински разходи в болнично заведение по време на болничен престой до 500 лева
  • Разходи за транспортиране до 500 лева

Застраховка Болничен престой от Фи Хелт

“Фи Хелт Застраховане“ АД e лизензирана от КФН застрахователна компания, която има дългогодишна история и дейност на българския пазар.

Купи онлайн

Застраховката „Болничен престой“ не покрива:

  • Умишлено увреждане или опит за умишлено увреждане на собственото здраве от Застрахования
  • Събития настъпили в резултат на синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН) или други заболявания, свързани със СПИН, или вируса на ХИВ
  • ъбития в резултат на предходни състояния (заболявания или злополуки), които не са декларирани на Застрахователя
  • При увреждания, следствие на остра и/или хронична алкохолна интоксикация, или на хронична употреба на алкохол, или следствие на употреба на алкохол, наркотици, упойващи вещества, стимуланти, анаболи, хормони и други вещества с характер на допинг;
  • Не се застраховат лица над 70 години

Купи онлайн

Получаване на полица

Полицата се получава веднага след плащане на посочен от вас имейл и не е необходимо да я разпечатвате. Застрахователната полица е подписана с Квалифициран електронен подпис По всяко време, можете да намерите полицата си в мобилното приложение на Boleron в меню „Полици и плащания“.

Начин и период на плащане

Застраховката няма краен срок и важи докато се плащат месечните премии. Плащането се осъществява чрез дебитна или кредитна карта на виртуален ПОС на Първа Инвестиционна Банка. Сигурността на плащането е гарантирана от банката и застрахователният брокер няма достъп до данните на картата.

Купи онлайн

Трябва ли ни застраховка?

Целта на застраховката е да осигури финансова помощ при непредвидими разходи в случай на престой в лечебно заведение в следствие на инцидент или заболяване.

Колко струва?

Цената на застраховката започвасамо от 9.99 лв. на месец