Гражданска отговорност

Гражданска отговорност осигурява финансова защита при щети, причинени на трети лица в случай на пътнотранспортно произшествие. Цените на различните застрахователи се сравняват бързо, като позволява спестяване до 30%.

плащаш онлайн
или при доставка
Безплатна доставка
до 2 работни дни
ПОЛУЧАВАШ ПОЛИЦА,
ЗЕЛЕНА КАРТА И СТИКЕР

СРАВНИ ЦЕНИТЕ

 • logo
Купи онлайн

Застраховка "Гражданска отговорност"

Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите покрива отговорността на собствениците и водачите на МПС за причинени по тяхна вина телесни увреждания и/или смърт и/или материални щети на трети лица.

Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите покрива отговорността на собствениците и водачите на МПС за причинени по тяхна вина телесни увреждания и/или смърт и/или материални щети на трети лица.

Застрахователи

Застраховката Гражданска отговорност на автомобилистите в платформата Boleron се предлага от: ЗЕАД Булстрад Виена Иншурънс Груп; Дженерали Застраховане АД; ДаллБогг: Живот и Здраве АД; Евроинс АД; УНИКА АД; ДЗИ-Общо застраховане ЕАД; Бул Инс АД; ОЗК Застраховане;ЗК Лев Инс АД;ЗАД Алианц България

Покрития

При събития, настъпили на територията на Република България:

 • за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт - 10 420 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица;
 • за вреди на имущество (вещи) - 2 100 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

При събития, настъпили на територията на държава членка на Европейския съюз важат минималните лимити на отговорност, приложими в съответната държава членка, на територията на която е настъпило застрахователното събитие, съгласно нейния закон или покритието съгласно закона на територията, където обичайно се намира моторното превозно средство, когато това покритие е по-високо.

Валидност

Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите е валидна на територията на страните, членки на Европейски съюз, Европейското икономическо пространство и тези, подписали Многостранното споразумение "Зелена карта" (Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Чехия, Швеция, плюс Андора, Сърбия и Швейцария).

За останалите държави, членки на споразумението "Зелена карта" - Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Израел, Иран, Молдова, Мароко, Тунис, Турция, Черна гора и Азербайджан се издава безплатен сертификат Зелена карта, чрез който се разширява покритието на застраховката, за да бъде валидна в тези държави.

Застраховка Гражданска отговорност се сключва за срок от една година.

Необходими документи

При сключване на Застраховка Гражданска отговорност е необходимо да предоставите копие от свидетелството за регистрация на автомобила (талона) на застрахователите, които го изискват.

Полезна информация Зелена карта

Зелената карта е международен сертификат към Гражданската отговорност, който удостоверява дали МПС има валидна Гражданска отговорност и дали полицата покрива територията на съответната държава.

За страните, членки на Европейски съюз и Европейското икономическо пространство сертификатът не е необходим. Няма граничен контрол и не се изисква при влизане на територията на съответната държава.

Сертификат зелена карта е задължителен при пътуване във всички останали страни, членки на споразумението "Зелена карта". Документът се изисква при преминаване на границата, при пътна проверка или при настъпване на ПТП.

Банкова карта: Плащането се осъществява на виртуален ПОС на Първа Инвестиционна Банка. Сигурността на плащането е гарантирана от банката и застрахователният брокер няма достъп до данните на картата. При разсрочено плащане, банката автоматично удържа следващите вноски.

При доставка: Еднократно плащане - осъществява чрез наложен платеж, когато ви бъде доставена застрахователната полица, стикер и всички останали документи от куриер. Плащане на вноски - осъществява чрез наложен платеж, когато ви бъде доставен стикера за съответния заплатен период.

Полицата, стикерът и всички необходими документи се изпращат безплатно на посочен адрес в срок до 2 работни дни след извършеното плащане. Полицата се подписва от нас като застрахователен брокер и не е необходимо допълнително да се разпечатва и подписва.

При плащане на вноски, доставката на стикера се извършва след плащане на поредната вноска и е безплатна.

При настъпване на застрахователно събитие e необходимо да се свържете с Вашия застраховател, за да получите конкретни инструкции за необходимите от Вас действия.

Контакти на застрахователите:

 • Бул Инс - 02 926 7222
 • Булстрад - 0800 11 111
 • ДЗИ - 0700 16 166
 • Евроинс - 0700 17 241
 • Уника - 0700 111 50
 • ОЗК - 0700 166 88
 • Далл Богг - 0700 16 406
 • Лев Инс - 0800 10 200
 • Алианц - 0700 13 014

Попълване на двустранен констативен протокол:
Двустранен протокол се попълва, когато:

 • Няма пострадали лица;
 • Няма увредено друго имущество, освен двете превозни средства;
 • Двамата участници са съгласни за вината;
 • Двамата водачи не са употребили алкохол.

Във всички останали случаи, трябва да се свържете с КАТ – 112 (Национален спешен номер).

Подробни инструкции за попълване на протокола, можете да намерите на гърба на протокола, който сте получили с полицата.

Информационни документи за задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите"

Потребителите ни обичат

4.9

рейтинг от 2000+ отзиви в Google