Инвестиционна Застраховка Живот

Застраховката осигурява финансова защита за близките на застрахования, като същевременно позволява увеличаване на спестяванията чрез инвестиции, с цел тяхното нарастване във времето.

ВЪЗМОЖНА ГОДИШНА
ДОХОДНОСТ ДО 12%
БЕЗ МЕДИЦИНСКИ
ПРЕГЛЕДИ
ИЗЦЯЛО ОНЛАЙН,
БЕЗ ХАРТИЯ
ВЪЗМОЖНА ГОДИШНА
ДОХОДНОСТ ДО 12%
БЕЗ МЕДИЦИНСКИ
ПРЕГЛЕДИ
ИЗЦЯЛО ОНЛАЙН,
БЕЗ ХАРТИЯ

ИНВЕСТИЦИОННА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ "МЕТЛАЙФ ПРЕДИМСТВО"

MetLife е сред най-големите и стари животозастрахователни компании в света. Компанията е основана през 1868 г. в САЩ и оперира в повече от 50 държави, като обслужва над 100 милиона клиенти. МетЛайф оперира в България от 1999 година, като клон на общоевропейското си дружество "МетЛайф Юръп" със седалище в Ирландия и предлага животозастрахователни и здравни застраховки.

ЗАСТРАХОВКА "ЖИВОТ" С ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

Застраховка живот с инвестиционен фонд, понякога наричана Спестовна застраховка "Живот", представлява финансов продукт, който съчетава елементи на застраховка и спестяване чрез инвестиционен компонент. Основната й цел е да осигури обезщетение в случай на смърт и едновременно с това да увеличи спестяванията на застрахования, като ги инвестира с цел тяхното увеличение през времето. Този тип застраховка е подходящ за хора, които търсят комбинация от застрахователна защита и дългосрочно спестяване с потенциал за растеж.

ПОЛЗИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ЗАСТРАХОВКА "ЖИВОТ"

 • Комбинация от защита и инвестиции: Застраховката, предлага както застрахователна защита, така и възможност за инвестиране. Част от плащаната премия се използва за покриване на риска на застрахователната част, докато останалата част се инвестира във инвестиционни фондове. Това позволява на застрахованите да планират за бъдещето, като същевременно се грижат за финансовата сигурност на своите близки.
 • Финансова сигурност за семейството: Основната цел на всяка застраховка "Живот" е да предостави финансова защита на близките на застрахования в случай на неговата смърт. Това може да помогне за покриване на разходи като дългове, ипотечни плащания, образователни такси или дори да поддържа стандарта на живот на семейството. В случай на смърт на застрахования, полицата предоставя финансово обезщетение на законните наследници.
 • Нарастване на спестяванията: Тъй като част от премията се инвестира, този продукт дава възможност за ръст на спестяванията във времето. Инвестиционният компонент помага и да се защитите от инфлацията, особено ако инвестирате в акции или други активи, които традиционно надминават инфлационните нива. Тази застраховка е подходящ за хора, които търсят дългосрочно спестяване и инвестиране.
 • Управление на инвестициите: Инвестициите могат да бъдат разпределени в акции, суровини, или държавни ценни книжа, в зависимост от предпочитанията на клиента. Клиентите могат да имат контрол над това как се инвестира техният капитал, като избират между различни инвестиционни опции с различни нива на риск и възвращаемост.
 • Данъчни облекчения: Всички хора, които имат сключена застраховка "Живот", ползват данъчни облекчения до 10% от брутния им годишен доход. (Пример: Ако вноската за година е 1,000 лв., данъчното облекчение ще е 100 лв.)
 • Несеквестируемост на средствата: Спестяванията в застраховка живот са несеквестируеми. Това означава, че те не могат да бъдат обект на запор и не могат да бъдат използвани принудително за покриване на задължения към кредитори.
 • Възможност за теглене на средства: Застраховката позволяват теглене на част, или всички натрупани спестявания след втората година, което може да бъде полезно в случай на финансови трудности или неочаквани разходи. Въпреки тази възможност, не се препоръчва теглене на средства през първите 5 години, защото се удържат и процент от спестяванията. При теглене на част или цялата сума след шестата година, не се удържа процент. Може да видите точният размер на разходите при теглене през първите 5 години в общите условия. (стр.4 т.6.2).
 • Препоръчителния срок за инвестиране: Този продукт е подходящ за дългосрочно спестяване от поне 10 години, като препоръчителният срок 20 г., за да осигури на клиента необходимото време за натрупване на средства, за преодоляване на неблагоприятни пазарни колебания, за генериране на доходност и за пълно възползване от бонуса за постоянство, интегриран в продукта.
 • Срок на застраховката: Въпреки, че тази застраховка е без фиксиран срок, то тя се прекратява автоматично на годишният падеж на полицата, следваща 80-ия рожден ден на Застрахованото лице; Важно е да се знае, че застраховката може да се прекрати и да се изтеглят спестяванията без разходи за откупуването й след шестата година от сключването й.
Средствата (застрахователната премия) се инвестира в ETF фонд по избор на клиента (Световни ценни книжа, Световни акции, Акции от развиващи се пазари). ETF (Exchange-Traded Fund) е тип инвестиционен фонд, който се търгува на борсата, подобно на акциите. Той обикновено проследява индекс, суровини, облигации или портфейл от активи като индексен фонд, но за разлика от традиционните инвестиционни фондове, ETF-ите могат да бъдат купувани и продавани през целия търговски ден на текущите пазарни цени.
Ето някои ключови характеристики и предимства на ETF-ите:
 • Ликвидност: ETF-ите се търгуват на борсата, което означава, че инвеститорите могат лесно да купуват и продават своите дялове през целия търговски ден.
 • Ниски Разходи: Поради техния пасивен управленски стил (повечето ETF-и проследяват индекс), те често имат по-ниски такси за управление в сравнение с активно управляваните инвестиционни фондове.
 • Диверсификация: Много ETF-и предлагат диверсифицирана експозиция към широк спектър от акции, облигации или други активи, което помага на инвеститорите да разпределят риска.
 • Проследяване на Индекси: Повечето ETF-и са предназначени да проследяват резултатите на специфичен пазарен индекс. Това означава, че те предлагат прозрачен начин за инвестиране в определен пазар или сегмент.
 • Гъвкавост: ETF-ите могат да се използват за различни инвестиционни стратегии, включително хеджиране, управление на риска, или за получаване на експозиция към специфични сектори, географски региони или активни класове
 • Прозрачност ETF-ите обикновено предоставят информация за активите си на дневна база, което улеснява инвеститорите да разберат в какво са инвестирали.
Важно е да се знае, че освен предимства, ETF-ите носят и рискове, включително пазарен риск, риск от липса на ликвидност в някои случаи и риск от отклонение в производителността спрямо проследявания индекс. Като всички инвестиции, важно е да се разберат тези рискове преди да се направи инвестиция.

Име: Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Мениджър: Lyxor International Asset Management

Валута на фонда: Валутата на фонда е евро (EUR)

Уебсайт на фонда: Amundietf.co.uk

Вижте повече информация: justetf.com

Кратко описание:

Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR Acc (ISIN: FR0010429068) е борсово търгуван фонд, създаден и управляван от Amundi, с размер на активите от 774 милиона евро (към януари 2024 г.), той е един от най-големите управители на активи в Европа. Този конкретен ETF е предназначен да предостави на инвеститорите експозиция към акции от развиващите се пазари, като следва индекса MSCI Emerging Markets.

Фондът е създаден през 2007 година в отговор на нарастващия интерес към инвестициите в развиващи се пазари, които често предлагат възможности за по-висок растеж в сравнение с по-зрелите пазари.

Фондът има за цел да постигне възвръщаемост на инвестицията, като даде възможност за експозиция на пазарни инструменти от развиващи се пазари (Южна Африка, Аржентина, Бразилия, Чили, Китай, Колумбия, Южна Корея, Египет, Унгария, Индия, Индонезия, Израел, Йордания, Малайзия, Мексико, Мароко, Пакистан, Перу, Филипини, Полша, Чехия, Русия, Тайван, Тайланд , Турция и Венецуела).

Разходи:

Текущи разходи: 4% от стойността на Вашата инвестиция

Разходи по управление на портфейла: 0.34% годишно

Разходи при приключване на договора: 0% (Не се начислява такса при изтегляне на инвестицията и при постигнати резултати)

Доходност:

2.85% - на годишна база е средногодишната доходност на фонда от неговото създаване през 2007 година до сега.

8.87% - е ръста на фонда за последните 5 години.

61.24% - е ръста на фонда от създаването си през 2007 година.

Важно е да се знае, че инвестициите в ETF са подложени на пазарни рискове и миналото представяне не е гаранция за бъдещи резултати. Инвеститорите трябва да вземат предвид своите собствени инвестиционни цели и търпимост към риска преди да инвестират във всеки фонд. Освен това, предоставената тук информация е базирана на данни, налични към януари 2024 година и може да се е променила оттогава.

Име: iShares Core MSCI World UCITS ETF

Мениджър: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Валута на фонда: Валутата на фонда е евро (EUR)

Уебсайт на фонда: Ishares.com

Вижте повече информация: justetf.com

Кратко описание:

Фондът има за цел да постигне възвръщаемост на Вашата инвестиция чрез комбинация от капиталов ръст и доход от активите на Фонда, който отразява възвръщаемостта на индекса MSCI World Index. Фондът инвестира, в капиталови ценни книжа (например акции), които съставляват референтния индекс. Референтният индекс измерва представянето на капитализацията на големите и средно големите компании в развитите страни по света (Австралия, Австралия, Белгия, Канада, Дания, Финландия, Франция, Германия, Хонконг, Ирландия, Израел, Италия, Япония, Нова Зеландия, Норвегия, Португалия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Обединеното кралство и САЩ).

iShares Core MSCI World UCITS ETF инвестира в голямо разнообразие от компании от развити пазари по света. Топ 10 компании, в които фондът инвестира, съставляват значителен процент от портфолиото. Ето някои от водещите компании в портфолиото на фонда:

Apple Inc.: Технологичен гигант и един от най-високо оценените публични компании в света.

Microsoft Corp.: Основен играч в софтуерния сектор и облачни технологии.

Amazon.com Inc.: Водещ онлайн търговец и доставчик на облачни услуги.

NVIDIA Corp.: Производител на графични процесори и други хардуерни и софтуерни продукти.

Alphabet Inc. (Google): Материнска компания на Google, която доминира в интернет търсенето и рекламата.

Тези компании представят висока технологична и потребителска насоченост в портфолиото на фонда. Той също така включва значителни инвестиции в други сектори като финансови услуги, здравеопазване, индустриални и потребителски циклични сектори. Географското разпределение на фонда се фокусира най-вече върху акции от Съединените щати, следвани от Европа, Япония и други развити пазари.

Разходи:

Текущи разходи: 4% от стойността на Вашата инвестиция

Разходи по управление на портфейла: 0.34% годишно

Разходи при приключване на договора: 0% (Не се начислява такса при изтегляне на инвестицията и при постигнати резултати)

Доходност:

11.31 % - а годишна база е средногодишната доходност на фонда от неговото създаване през 2009 година до сега.

81.12% - е ръста на фонда за последните 5 години

401 % - е ръста на фонда от създаването си през 2009 година.

Важно е да се знае, че инвестициите в ETF са подложени на пазарни рискове и миналото представяне не е гаранция за бъдещи резултати. Инвеститорите трябва да вземат предвид своите собствени инвестиционни цели и търпимост към риска преди да инвестират във всеки фонд. Освен това, предоставената тук информация е базирана на данни, налични към януари 2024 година и може да се е променила оттогава.

Име: iShares Global Government Bond UCITS ETF

Мениджър: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Уебсайт на фонда: Ishares.com

Кратко описание:

Фондът има за цел да постигне възвръщаемост на инвестицията чрез комбинация от капиталов ръст и доход от активите на Фонда, който отразява възвръщаемостта на индекса FTSE Group-of-Seven (G7) Government Bond Index. Фондът инвестира в най-голяма степен в ценни книжа с фиксирана доходност (като например облигации), които съставляват индекса и отговарят на изискванията за кредитен рейтинг. Индексът измерва ефективността на емитираните или гарантирани облигации от правителствата в страните от Г-7, в момента включващи Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Обединеното кралство и САЩ.

iShares Global Government Bond UCITS ETF е фонд, който предлага на инвеститорите възможност да инвестират в държавни облигации от цял свят. Тези облигации са държавни дългови инструменти, които правителствата използват за финансиране на своите разходи и проекти. Фондът цели да предложи диверсификация чрез разпределение на средства в множество валути и юрисдикции, като по този начин се намалява риска, свързан с инвестициите в една единствена валута или държава.

Основните характеристики на тези инвестиции включват:

Географска Диверсификация: Фондът инвестира в държавни облигации от различни части на света, включително развити и развиващи се пазари. Това позволява на инвеститорите да се възползват от различните икономически цикли и лихвени проценти в различните региони.

Валутна Диверсификация: Поради своята глобална експозиция, фондът включва облигации, деноминирани в различни валути, което помага на инвеститорите да разнообразят своите валутни рискове.

Доходност: Инвестирането в държавни облигации носи потенциал за генериране на доход чрез лихвите, които тези облигации плащат. Доходността зависи от лихвените проценти и кредитния риск на издаващите държави.

Нисък до Умерен Риск: Държавните облигации се считат за сравнително сигурни инвестиции, особено тези, издадени от стабилни и високо оценени правителства. Въпреки това, инвестирането в облигации от развиващи се пазари или валути може да носи повишен риск.

Разходи:

Текущи разходи: 4% от стойността на Вашата инвестиция

Разходи по управление на портфейла: 0.36% годишно

Разходи при приключване на договора: 0% (Не се начислява такса при изтегляне на инвестицията и при постигнати резултати)

Доходност:

10.49 % - е доходността на фонда от създаването си през 2009 година

-10.36% - е доходността на фонда за последните 5 години

Важно е да се знае, че инвестициите в ETF са подложени на пазарни рискове и миналото представяне не е гаранция за бъдещи резултати. Инвеститорите трябва да вземат предвид своите собствени инвестиционни цели и търпимост към риска преди да инвестират във всеки фонд. Освен това, предоставената тук информация е базирана на данни, налични към януари 2024 година и може да се е променила оттогава.
При настъпване на застрахователно събитие е необходимо:
1. Да се попълни Уведомление за застрахователно събитие по образец на застрахователя.

Може да свалите образец на Уведомление за щета от тук: Уведомление за щета

2. Необходимо е да се предоставят следните документи:
 • Уведомление за настъпване на застрахователно събитие;
 • Смъртен акт и съобщение за смърт (от лекар установил смъртта);
 • Удостоверение за наследници;
 • При смърт от злополука – протокол от полиция;
 • При смърт от заболяване – медицински документи;
 • При тежко заболяване – всички налични медицински документи.
3. Попълненото Уведомление и допълнителните документи се изпращат на: [email protected]
4. Застрахователят ще разгледа искането и документите в срок от 15 работни дни и ще поиска допълнителни документи, или ще се произнесе по искането.
Допълнителна информация:

Потребителите ни обичат

4.9

рейтинг от 2000+ отзиви в Google