Застраховка Живот

Плащаш онлайнполучаваш
по имейл
бързо, сигурно
и лесно
Плащаш онлайнполучаваш по имейлбързо, сигурно
и лесно

Срочна Застраховка “Живот” от МетЛайф

MetLife е сред най-големите и стари животозастрахователни компании в света. Компанията е основана през 1868 г. в САЩ и оперира в повече от 50 държави, като обслужва над 100 милиона клиенти. МетЛайф оперира в България от 1999 година, като клон на общоевропейското си дружество "МетЛайф Юръп" със седалище в Ирландия и предлага животозастрахователни и здравни застраховки.

застраховка живот

Смисълът на застраховка "Живот" е да обезпечи семейството Ви, като им осигури финанси и им гарантира стандарта на живот, в случай че заради неочаквано заболяване или злополука с Вас се случи непоправимото.
Застрахователното обезщетение, записано в договора ще замести дохода Ви за определен период от време, като даде възможност на семейството Ви да се адаптира, да покрие дълговете Ви и останалите разходи на близките Ви. Затова е препоръчително размерът на покритието да се равнява на 3 до 5 Ваши годишни заплати.
Срочна застраховка "Живот", осигурява финансово покритие за определен период от време. Притежателят на полицата плаща застрахователна премия (цената за застраховката) и в случай на смърт, застрахователната компания изплаща обезщетение на бенефициентите, посочени от притежателя на полицата.
Срокът на застраховката и размерът на покритието обикновено се избира въз основа на нуждите, като например възрастта и издръжката на децата, докато станат финансово независими.
Обезщетението при смърт е паричната сума, изплащана на бенефициентите, когато застрахованото лице почине по време на срока на полицата. Притежателят на полицата определя размера на обезщетението при смърт в момента на закупуване на полицата. Бенефициентите могат да използват обезщетението при смърт, за да покрият всякакви свои разходи, като разходи за погребение, неизплатени заеми, ипотечни кредити или заместване на дохода.
Срочната застраховка "Живот" често се избира от хора, които искат достъпно покритие за определен период, като например когато имат деца, неизплатени дългове или ипотека, която искат да покрият.

Застраховката покрива

Смърт вследствие на заболяване

Смърт вследствие на злополука (като автомобилна катастрофа и други)

Срочната застраховка "Живот" е създадена да облекчи финансовите последствия за семейството на застрахования в случай на загуба на живот. Тя предвижда изплащане на обезщетени при смърт на застрахованото лице независимо дали е настъпила вследствие на заболяване и злополука. Размерът на покритието, което можете да си изберете през Болерон е между 20,000 и 400,000 евро и обикновено се определя от клиента в съответствие с неговите нужди и предпочитания. Най-често ръководния принцип за избора е размерът на дълговете или необходимите средства за издръжка и образование на децата.

Срокът на застраховката влияе на цената, но препоръчваме да избереш по-дълъг период, през който да имаш непрекъсната застрахователна защита за твоето семейство, тъй като винаги има риск здравословното ти състояние да се влоши повреме или след прекъсване на застраховката и застрахователят да откаже да те застрахова отново.
Пример: Ако имаш дете на 10 г. и искаш финансово да е обезпечено, ако нещо се случи с теб до навършването му на пълнолетие, то хубаво е да избереш срокът на застраховката да е 10 години. Причината за това е, че ако избереш срок от 5 години и след 5 години решиш да се застраховаш отново, може здравословното ти състояние вече да не е добро и застрахователят да откаже да те застрахова.
Какъвто и срок да избереш, имаш възможност да прекратиш застраховката по всяко време, като откажеш плащанията на бъдещите си вноски.
При настъпване на застрахователно събитие е необходимо:
1. Да се попълни Уведомление за застрахователно събитие по образец на застрахователя.

Може да свалите образец на Уведомление за щета от тук: Уведомление за щета

2. Необходимо е да се предоставят следните документи:
  • Уведомление за настъпване на застрахователно събитие;
  • Смъртен акт и съобщение за смърт (от лекар установил смъртта);
  • Удостоверение за наследници;
  • При смърт от злополука – протокол от полиция;
  • При смърт от заболяване – медицински документи;
  • При тежко заболяване – всички налични медицински документи.
3. Попълненото Уведомление и допълнителните документи се изпращат на: [email protected]
4. Застрахователят ще разгледа искането и документите в срок от 15 работни дни и ще поиска допълнителни документи, или ще се произнесе по искането.
Допълнителна информация:
Начин на плащане

Плащането се осъществява чрез дебитна или кредитна карта на виртуален ПОС на Първа Инвестиционна Банка.

Сигурността на плащането е гарантирана от банката и застрахователният брокер няма достъп до данните на картата.

Получаване на полица

Полицата се получава по имейл, след одобрение на застрахователя до 10 работни дни.

Защо Boleron?

плащаш
онлайн

бързо и
лесно

получаваш
по имейл

без да ходиш
в офис

Потребителите ни обичат

4.9

рейтинг от 1800+ отзиви в Google