НЕУСПЕШНО ПЛАЩАНЕ!
Възможни най-чести причини:

Липсваща или непотвърдена 3D парола за сигурност на картата;

Неправилно въведени данни за картата;

Картата е с изтекла валидност;