Пътуване в чужбина
Плащаш онлайнполучаваш по имейлБързо и лесно

Застраховка Имущество от УНИКА

УНИКА АД е част от австрийската застрахователна компания УНИКА Иншурънс Груп, която е с 130-годишна история. Работи в 18 държави и обслужва 10 милиона клиенти.

Купи онлайн

Застраховката покрива

Пожар

Наводнение

Земетресение

Грабеж, кражба чрез взлом, злоумишлени действия на трети лица, вандализъм

Буря, пороен дъжд, градушка, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг и лед.

Авария на водопроводни, канализационни и паропроводни инсталации

Удар от пътно превозно средство

Защита на движимо имущество.

Разходи за установяване на причините и отстраняване на щетите по инсталацията при авария на водопроводни, канализационни и пропроводни инсталации.
- До 500 лева

Счупване на стъкла
- До 10% от застрахователната сума

Обща гражданска отговорност
- До 5 000 лева

Късо съединение/ Токов удар
- До 5 000 лева

Събития, настъпили преди началото на застраховката;

Умишлени действия на застрахования;

Присъщи недостатъци, нормално износване, корозия;

Загуби от обезценка, пропуснати ползи;

Присъщи недостатъци, нормално износване, корозия;

Загуби от обезценка, пропуснати ползи;

Изхабяване на части или фабричен дефект;

Грешки в проектирането, некачествен ремонт, нарушени строително-технически норми;

Подпочвени води;

Военни действия, гражданска война, военен преврат, акт на тероризъм;Безредици,граждански вълнения, стачки;

Конфискация, реквизиция, национализация;

Атомни и ядрени експлозии, радиоактивност, йонизираща радиация.

Не са обект на застраховката Сгради, подлежащи на събаряне; Сгради в строеж или ремонт; Фургони, сглобяеми къщи, оранжерии; Сухопътни превозни средства; Служебни документи.

Застраховка Имущество е създадена, за да гарантира финансови средства за възстановяване на дома след бедствия като пожар, земетресение и наводнение.

Застрахователните компании покриват разходи за възстановяване на щети по възстановителна стойност (разходи за ремонт и възстановяване), а не по пазарна цена на имота. Следователно не е необходимо избраната от вас застрахователна сума да отговаря на пазарната цена на имота.

Малка сума от 10.99 лв. на месец, може да защити имуществото ви на стойност стотици хиляди лева.

Начин на плащане

Плащането се осъществява чрез дебитна или кредитна карта на виртуален ПОС на Първа Инвестиционна Банка

Сигурността на плащането е гарантирана от банката и застрахователният брокер няма достъп до данните на картата.

Получаване на полица

Полицата се изпраща на посочен от вас имейл адрес, веднага след плащането. По всяко време, можете да намерите полицата си и в мобилното приложение на Boleron в меню “Полици и плащания“

Купи онлайн