Пътуване в чужбина
завеждаме щетитеполучаваш по имейлбезплатна пътна помощ

Цените се предоставят директно от застрахователите

С над 55 годишна история ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" е сред най-големите застрахователи в България. С многото си доволни клиенти, компанията се е наложила като символ на доверие и професионализъм на българския застрахователен пазар.

Покрити рискове

Клауза „Пълно Каско“ покрива следните рискове:

Кражба или Грабеж на МПС

Пътнотранспортно произшествие

Увреждане на МПС в паркирано състояние

Умишлен палеж и взрив

Пожар, Градушка

Буря, ураган, експлозия

Падащи предмети, дървета

Удар от мълния

Счупени огледала за обратно виждане

Срязване или пробиване на гуми

Злоумишлени действия на трети лица

Пътна помощ

Не се застраховат

Мотоциклети

Мотопеди и АТВ-та

Кабриолети

МПС с десен волан

МПС с чуждестранна регистрация

Застраховка „Автокаско“ не покрива:

Кражба на колела, джанти, гуми и тасове; катализатори, гърнета, филтри; волани, табла с уреди, дисплей/и; бордови компютри; електронен управляващ блок; странични огледала; фарове, стопове, мигачи, фарове за мъгла; парктроник/ци; дистроник/ци; камера/и; акумулаторни батерии; ролбар/и, фронтбар/и, степенки, спойлери, предпазни кори, подкалник/ци, броня/и, лайсна/и; стъклочистачки, антени; емблема/и;

Застрахователят не изплаща застрахователно обезщетение, ако загубите и повредите по МПС са вследствие на движение на МПС извън обичайни пътища; по наводнени пътища или територии; по затворени, забранени за движение и сигнализирани за тази цел пътни участъци;

Повреди на двигателя вследствие засмукване на вода и/или кал (хидравличен удар); замръзване на течност в охладителната система на МПС; û МПС с десен волан; мотоциклети, мотопеди и АТВ; кабриолети; МПС с чуждестранна регистрация.

Ограничения на покритието:

Не се покриват вреди, причинени от умишлени или с груба небрежност действия на застрахования, на членовете на неговото семейство или упълномощен водач;

Не се покриват вреди в резултат на управление на МПС след употреба на алкохол или под въздействие на упойващо вещество при отказ от алкохолна проба;Мотопеди и АТВ-та

Не се покрива кражба при незаключване на МПС, оставянето му с ключ на запалването, с отворени прозорци, оставянето му с неизправна, невключена, неактивна или демонтирана алармена система, или имобилайзер на МПС, или системата за активно проследяване, оставянето на транспондера на имобилайзера в МПС;

Ако при кражба застрахован - юридическо лице не представи част I на свидетелството за регистрация (когато свидетелството за регистрация се състои от две части), застрахователят има право да откаже плащането на застрахователно обезщетение.

Ако при кражба застрахован - физическо лице не представи част IІ на свидетелството за регистрация (когато свидетелството за регистрация се състои от две части), застрахователят намалява застрахователното обезщетение с 30% (тридесет процента);МПС с чуждестранна регистрация

Ако при кражба застрахован юридическо лице или търговец по занятие не представи част IІ на свидетелството за регистрация (когато свидетелството за регистрация се състои от две части), застрахователят намалява застрахователното обезщетение с 50% (петдесет процента).

Валидност

Покритието по застраховка Каско е валидно за територията на Република България и чужбина – държавите-членки на Европейския съюз и за държавите извън съюза, членки на Международното споразумение „зелена карта“, както следва: Княжество Андора, Босна и Херцеговина, Конфедерация Швейцария, Република Северна Македония, Кралство Норвегия, Република Сърбия, Черна гора и Република Турция

Застрахователна сума

Застрахователна сума не може да надвишава действителната стойност на автомобила към датата на сключване на застраховката и се определя на база предоставените данни за марката и модела на автомобила, година на производство, кубатура, вид гориво, киловати/конски сили, брой врати и други негови технически характеристики.

ВАЖНО: При застрахователно събитие се изплаща обезщетение пропорционално на действителната стойност на автомобила към датата на събитието.

Оглед на автомобила

След сключване на застраховката, ако не подновявате текуща полица Каско (без прекъсване) в ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп е необходимо да извършите оглед на автомобила в един от центровете на застрахователя.

ВАЖНО: Ако автомобила ви подлежи на оглед, застрахователното покритие по Каско не важи, докато не го извършите.

Покритие „Помощ на пътя“

Основно (безплатно) покритие „Помощ на пътя“

 • Предназначено за леки автомобили вкл. такива регистрирани като N1 до 3,5 т и товарни автомобили над 3,5 т
 • Осигурява защита за територията на Република България в случай на обездвижване вследствие на застрахователно събитие, 24 часа/7 дни в седмицата, неограничен брой повиквания до най-близък сервиз (карта серия „Е“)

Повече информация може да откриете в Общите условия по застраховка Каско Стандарт на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“

Покритие „Асистанс за чужбина“

Асистанс за чужбина важи за територията на държавите – членки на Международното споразумение „Зелена карта”, като предоставя възможност за осигуряване на пътна помощ, сервиз, техническа, медицинска и правна помощ и други при настъпване на застрахователни събития вследствие пътнотранспортно произшествие, механична повреда или кражба на застрахованото МПС, настъпили в чужбина.

Повече информация може да откриете в Общите условия по застраховка Каско Стандарт на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“

Полезна информация

Начин на обезщетяване при възникване на застрахователно събитие:

За автомобили до четири години:

 • от годината на производство обезщетението може да се извърши като автомобила се ремонтира за сметка на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп" в официален сервиз, с който е сключен абонаментен договор;

За автомобили над четири години:

 • Обезщетението може да се извърши като автомобила се ремонтира за сметка на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" в доверен сервиз, с който е сключен абонаментен договор;
 • На база изготвена експресна експертна оценка на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП".

Документи

Застраховка „Моята кола“ от Алианц

Комбинирана автомобилна застраховка, която включва Пълно каско и Гражданска отговорност.

Продуктът се предлага само комбинирано от застрахователя Алианц. Не е възможно да бъде закупена отделно застраховка Каско или Гражданска отговорност.

Покрити рискове

Гражданска отговорност

Кражба и грабеж

Злоумишлени действия на трети лица

Пожар, експлозия, имплозия

ПТП и паркинг

Стъкла

Природни бедствия

ПТП с животно

Автоасистанс (разширено покритие)

Злополука на местата (разширено покритие)

Правни разноски

Не се застраховат

Мотоциклети

Мотопеди и АТВ-та

Кабриолети

МПС с десен волан

МПС с чуждестранна регистрация

Застраховка не покрива

Вреди причинени при използване на МПС:

Не по предназначение

За таксиметрови превози, обучение, рент а кар

С неправилно укрепване, подреждане, стифиране, некачествена опаковка на превозвания товар и/или свръх натоварване

Което е спряно от движение по предвидения от закона ред

При преминаване през железопътен прелез при спуснати бариери и/или включена звукова или светлинна сигнализацияЗа таксиметрови превози, обучение, рент а кар

Не се заплащат пряко причинени вреди от или във връзка с пробождане, нарязване и други подобни на гума на МПС, с изключение на вреди причинени на гуми, произведени до 24 месеца, вкл. преди датата на Застрахователното събитие и с функционална годност, не по-малка от 80% вкл.

Не се заплащат вреди на МПС свързани със счупване или увреждане на челни, задни, странични стъкла или стъклен таван на МПС, ако са увредени и други детайли в резултат на същото застрахователно събитие.

Относно Кражба и Грабеж, не се заплащат вреди настъпили или в резултат на:

Кражба на отделни Авточасти и агрегати вследствие на Кражба/Грабеж на цялото МПС, установени при последващото му намиране

Кражба или липса на аудио оборудване и отделящи се панели към аудио оборудване, мултимедийни системи, различни от посочените по-горе, колела, вкл. джанти, гуми и тасове; части от изпускателната уредба на МПС, вкл. катализатори, гърнета и филтри за твърди частици; волани; табла с уреди; блокове за управление (компютри); странични огледала; фарове; стопове; мигачи; фарове за мъгла; дневни светлини; парктроник; дисктроник; камери; акумулатори; роулбари; фронтбари; степенки; спойлери; решетки; функционални декоративни и функционални лайсни и капачки; емблеми; надписи; предпазни кори; стъклочистачки; рамена; пера; подлакатници; допълнително монтирано оборудване

Кражба или липса на: принадлежности, аксесоари и оборудване на МПС, като: инструменти; аптечки; пожарогасители; крикове; авариен триъгълник и др. както и подвижно монтирани принадлежности, като: мобилни телефони, система за навигация, поставки и др.

Обсебване на МПС по смисъла на наказателния кодекс на България

Незаключване/незатваряне на МПС, оставяне на ключа на/в МПС

Кражба/Грабеж на цялото МПС при немонтирана, липсваща, неизправна, невключена алармена инсталация; липса и/или неизправност на имобилайзера или невключен имобилайзер; липса на активна маркировка (когато застрахователя е поставил писмено изискване за него)Ако при кражба застрахован юридическо лице или търговец по занятие не представи част IІ на свидетелството за регистрация (когато свидетелството за регистрация се състои от две части), застрахователят намалява застрахователното обезщетение с 50% (петдесет процента).

Кражба/Грабеж на цялото МПС при неизпълнение от страна на Застрахования/Застраховащия на инструкциите за експлоатация, на задълженията по договора относно активна маркировка, както и в следствие на всякакви действия и бездействия от страна на Застрахования/Застраховащия довели до не функциониране на активната маркировка (когато застрахователя е поставил писмено изискване за нея)Незаключване/незатваряне на МПС, оставяне на ключа на/в МПС

Непокрити общи вреди:

От настъпило Застрахователно събитие, след доказване, че Застраховащия/Застрахования е сключил застраховка на МПС, което е предмет на престъпление

На МПС с неавтентичен и/или нестандартен номер на рамата

На Авточасти на МПС, които са нестандартни за МПС (подобрения,тунинги, фейслифт и др.), които не са изрично описани в застрахователната полица и за тях не е платена допълнителна застрахователна премия. В този случай те се обезщетяват до размера на стандартните такива.

За повече информация – общите условия на продукта.

Застрахователни покрития - територия

Каско е валидно за територията на Европа и Република Турция.

Кражба и Грабеж НЕ СЕ покриват за територията на Руска федерация, Украйна, Република Беларус, Република Молдова, Република Албания, Република Армения, Грузия и Република Косово, а на територията на Република Северна Македония и Черна гора се покриват с 20% самоучастие от Ваша страна.

Асистанс важи за територията на Европа (вкл. Европейската част на Република Турция и Република Кипър) с изключение на Република Беларус, Украйна, Руска федерация и Република Молдова

Правни разноски - България

Застрахователна сума

Застрахователна сума не може да надвишава действителната стойност на автомобила към датата на сключване на застраховката и се определя на база предоставените данни за марката и модела на автомобила, година на производство, кубатура, вид гориво, киловати/конски сили, брой врати и други негови технически характеристики.

ВАЖНО: При застрахователно събитие се изплаща обезщетение пропорционално на действителната стойност на автомобила към датата на събитието.

Начин на обезщетяване при възникване на застрахователно събитие по

За автомобили до 4 год. вкл - Официален сервиз

За автомобили от 5 до 8 год. вкл. - Доверен/трети сервиз/експертна оценка

За автомобили над 9 год. вкл.: - Експертна оценка

Важна информация

 • Необходимо е да уведомите ЗАДЪЛЖИТЕЛНО застрахователя:
  • При събитие по застраховка Гражданска отговорност – до 7 работни дни
  • При събитие по Каско – до 5 работни дни
  • При Кражба и Грабеж – 25 часа от узнаване на събитието

При застрахователно събитие е необходимо да представите автомобила за оглед в срок от 5 работни дни от датата на която сте уведомили застрахователя.

Ограничения на покритието

При вреди на МПС по застрахователни покрития ПТП и Паркинг и/или Злоумишлени действия на трети лица, вкл. вандализъм, когато съгласно действащото законодателство компетентните органи не посещават мястото на събитието или издават документ с констативен характер, освен при безспорно осигурен регрес срещу известно лице, се обезщетяват вредите, настъпили в резултат на до 4 (четири) броя застрахователни събития общо по двете застрахователни покрития за периода на застрахователното покритие по застраховката. В броя застрахователни събития се включват и тези, за които е била предявена застрахователна претенция и която в последствие е оттеглена.

Документи

Застраховка Каско на МПС от Евроинс

Застрахователно дружество Евроинс e една от първите застрахователни компании в България получила лиценз за общо застраховане и има представителства в над 87 града и работи с над 1500 посредници.

Покрити рискове

Кражба или грабеж на цяло МПС;

Пожар и природни бедствия (градушка, буря, проливен дъжд и др.);

Пътно-транспортно произшествие (ПТП);

Злоумишлени действия на трети лица

Вреди от животни - нахапване, счупване, деформиране и др. подобни;

Палеж или взривяване на МПС.

Не се застраховат

Мотоциклети

Мотопеди и АТВ-та

Кабриолети

МПС с десен волан

МПС с чуждестранна регистрация

Застраховка не покрива

Кражба на отделни части от МПС;

Тероризъм, войни и стачки;

Обсебване на МПС;

Замръзване на вода или друга течност в системите на автомобила;

Неправилна експлоатация, самопотегляне или претоварване на МПС;

Корозия, изхабяване, износване, изтриване, умора на материала;

Кражба на лични вещи или багаж от застрахования автомобил;

Експлозия на гума по време на движение;

Товар, превозван със застрахованото МПС;

Химическо, биологическо или радиоактивно замърсяване/заразяване.

Застрахователни покрития - територия

Застраховката е валидна на територията на Република България и останалите държавичленки на Европейския съюз, както и на територията на Сърбия, Македония, Швейцария и Турция.

В Македония рискът от кражба/грабеж на паркиран за нощувка автомобил се покрива само ако автомобилът нощува на платен паркинг.

Застрахователна сума

Застрахователна сума не може да надвишава действителната стойност на автомобила към датата на сключване на застраховката и се определя на база предоставените данни за марката и модела на автомобила, година на производство, кубатура, вид гориво, киловати/конски сили, брой врати и други негови технически характеристики.

ВАЖНО: При застрахователно събитие се изплаща обезщетение пропорционално на действителната стойност на автомобила към датата на събитието.

Застрахователната сума на МПС се определя на база на неговата действителна стойност (пазарна цена).

Важна информация

Застрахователят изисква монтаж на устройство за активна защита (GPS) за следните автомобили:

МаркаМоделСтойност
АUDIВсички моделинад 15 000 лв.
BMWВсички модели
VOLKSWAGENВсички модели
TOYOTALAND CRUISER
HONDACR-V
MAZDAВсички моделинад 25 000 лв.
NissanQASHQAI
QASHQAI2
X-TRAIL
JUKE
над 40 000 лв.
MiniВсички модели
Fiatfullback

GPS устройството се осигурява от „ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ“ ЕАД и е за сметка на „ЗД ЕВРОИНС“ АД. Застрахованият дължи:
- такса за монтаж на устройството - 48 лв. (еднократно)
- абонаментна такса за периода на покритие по полицата – 102 лв. годишно

Начин на обезщетяване

 • Официален сервиз – за автомобили до 3 години
 • Доверен сервиз – независимо от възрасти на автомобила
 • Експертна оценка – за автомобили над 3 години

Ограничения на покритието

Покриват се до 2 събития на паркинг или по декларация – лимитът на обезщетение за всяко от тях е 10 % от застрахователната сума или 3 000 лева, което от двете е помалко.

Покритието е ограничено до размера на застрахователната сума.

Пътна помощ при ПТП

Застрахователят покрива транспортиране на МПС при повреда вследствие на пътно-транспортно проишествие /ПТП/ – до 150 км;

Документи

Застраховка „Пълно Каско“ на МПС от Лев Инс

Лев Инс е основана през 1996 г. и е лидер на Българския застрахователен пазар с пазарен дял над 13 процента.

Покрити рискове

Злоумишлени действия на трети лица; цялостна кражба; грабеж;

Пожар включително последиците от гасенето му;

Природни бедствия: удар от мълния; буря; ураган; вихрушки; градушка; проливен дъжд; наводнение; тежест от естествено натрупване на сняг (лед); падане на дървета, клони, покриви и/или част от тях и/или на други предмети в резултат от действието на изброените природни бедствия;

Пътнотранспортни произшествия по време на движение и/или в паркирано състояние

Не се застраховат:

Мотоциклети

Мотопеди и АТВ-та

Кабриолети

МПС с десен волан

МПС с чуждестранна регистрация

Застраховка не покрива

Управление на застрахованото МПС от неправоспособен водач или без свидетелство за управление за съответната категория МПС водач;

Управление на МПС след употребата на алкохол и/или други упойващи вещества от водача на застрахованото МПС;

Кражба или грабеж на отделни части, принадлежности, инструменти, детайли или възли извън салона на купето;

Използване на застрахованото МПС за обучение за състезания и участие в състезания, изпитания, експерименти, проби за издръжливост, тренировки, или използвано по предназначение различно от обявеното при сключване на застраховката;

Обсебване по смисъла на чл. 206 от Наказателния кодекс;

Експлоатация на МПС не по предназначение или при движение на МПС по пътищата извън републиканската пътна мрежа, когато МПС не е фабрично приспособено за експлоатация съобразно особеностите на съответните терен, както и на МПС спряно от движение;

МПС което не е преминало заснемане в оторизираните пунктове на застрахователя и/ил не обезопасено, съгласно изискванията на Застрахователя;

ПТП, при което е причинена щета на застрахованото МПС от водач, който в момента на събитието се е опитвал да избегне наказателна или административно-наказателна отговорност;

Други описани в Общите условия на застраховката;

Застрахователни покрития - територия

Застраховката е валидна за територията на Република България, територията на държавите членки на Европейския съюз, както и на територията на държавите извън общността, членки на системата “Зелена карта”.

Застрахователна сума

Застрахователна сума не може да надвишава действителната стойност на автомобила към датата на сключване на застраховката и се определя на база предоставените данни за марката и модела на автомобила, година на производство, кубатура, вид гориво, киловати/конски сили, брой врати и други негови технически характеристики.

ВАЖНО: При застрахователно събитие се изплаща обезщетение пропорционално на действителната стойност на автомобила към датата на събитието.

Застрахователната сума на МПС се определя на база на неговата действителна стойност (пазарна цена).

Важна информация

Застрахователят изисква монтаж на допълнителна система за защита за автомобили със застрахователна сума над 7000 лв.

Моля проверете тук дали автомобила ви изисква допълнителна система за защита.

Стойността на системата за защита и монтажът се заплащат от застрахователя.

Начин на обезщетяване

 • Официален сервиз – за автомобили до 4 години
 • Доверен сервиз – независимо от възрастта на автомобила
 • Експертна оценка – независимо от възрастта на автомобила

Ограничения на покритието

Покритието е ограничено до размера на застрахователната сума.

Покриват се до 3 броя щети на паркинг, като общия лимит по тях не трябва да надвишава 10% от застрахователната сума на автомобила.

Пътна помощ при ПТП

Застрахователят покрива разходи за репатриране, когато МПС е повредено от покрит риск по клаузата до такава степен, че е невъзможно да се придвижи на собствен ход – с лимит до 200 км след представяне на оригинален документ на превозвача;

Документи

Начин на плащане

Плащането се осъществява чрез дебитна или кредитна карта на виртуален ПОС на Първа Инвестиционна Банка

Сигурността на плащането е гарантирана от банката и застрахователният брокер няма достъп до данните на картата.

Получаване на полица

Полицата се изпраща на посочен от вас имейл адрес, веднага след плащането. По всяко време, можете да намерите полицата си и в мобилното приложение на Boleron в меню “Полици и плащания“