Фирмена Застраховка Живот

Застраховка "Живот" за служителите осигурява финансова защита за техните семейства и повишава мотивацията и лоялността им към компанията.

Виж цените
ЦЕНИ ОТ 50 ЛВ. НА МЕСЕЦ
ЗА СЛУЖИТЕЛ
100 000 ЛВ.
ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ
50 000 ЛВ. ПРИ
ТЕЖКО ЗАБОЛЯВАНЕ
ЦЕНИ ОТ 50 ЛВ. НА МЕСЕЦ
ЗА СЛУЖИТЕЛ
100 000 ЛВ.
ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ
50 000 ЛВ. ПРИ
ТЕЖКО ЗАБОЛЯВАНЕ

Фирмена Застраховка "ЖИВОТ" ОТ МЕТЛАЙФ

MetLife е сред най-големите и стари животозастрахователни компании в света. Компанията е основана през 1868 г. в САЩ и оперира в повече от 50 държави, като обслужва над 100 милиона клиенти. МетЛайф оперира в България от 1999 година, като клон на общоевропейското си дружество "МетЛайф Юръп" със седалище в Ирландия и предлага животозастрахователни и здравни застраховки.

Фирмена Застраховка "ЖИВОТ"

Застраховката "Живот" за служителите може да бъде изключително полезна както за компанията, така и за самите служители. Ето някои от основните предимства:

 • Финансова сигурност за служителите: Застраховката "Живот" предоставя финансова защита на семействата на служителите в случай на смърт, диагностициране на тежко заболяване, като рак, загуба на трудоспособност вследствие на заболяване или злополука. Застраховката ще помогне финансово на семействата да покрият разходите си за лечение, наем, кредити, отглеждане на децата и други задължения.
 • Подобряване на мотивацията: Предоставянето на застраховка "Живот" показва на служителите, че компанията се грижи за тях. Това може да подобри техния работен морал, ангажираност и лоялност към фирмата.
 • Привличане и задържане на служители: Когато компанията предлага застраховка "Живот", това я прави по-атрактивна за потенциални нови служители. Също така, това може да помогне за задържането на настоящите служители в организацията.
 • Форма на допълнително възнаграждение: Застраховката "Живот" може да бъде предоставена като допълнителен бонус или форма на компенсация за служителите, което може да увеличи мотивацията.
 • Подобряване на имиджа на компанията: Предоставянето на социални придобивки като застраховка "Живот" може да подобри общия образ на компанията и да я представи като отговорна и грижовна организация.
 • Политиката на компанията: Застраховката "Живот" може да бъде използвана като инструмент за управление на човешките ресурси. Например, тя може да бъде предоставена след определен стаж на служителя или на определени позиции.

Застраховката покрива

Фирмената застраховка „Живот“ осигурява защита на Вашите служители при тежки последствия от заболяване и злополука, които значително влошават качеството и стандарта на живот на тях и техните близки. Застраховката се сключва за срок от 1 година и е за компании с минимум 10 служители.

Покрити рискове:

Парично обезщетение при загуба на живот от злополука или заболяване: 100,000 лв.

Парично обезщетение при откриване на тежко заболяване: 50,000 лв.

Дневно плащане при хоспитализация: 100 лв. на ден

Дневни пари за възстановяване след болничен престой: 50 лв. на ден

Обезщетение при пълна трайна нетрудоспособност: 100,000 лв

Частична трайна нетрудоспособност: % от 50,000 лв

Покриват се следните тежки заболявания:

Рак

Инфаркт на миокарда

Заболяване на коронарната артерия, изискващо операция

Мозъчен удар

Увреждане на бъбрека

Трансплантация на главен орган

Слепота

Парализа/Параплегия

Кома

Значителни изгаряния

При настъпване на застрахователно събитие е необходимо:
1. Да се попълни Уведомление за застрахователно събитие по образец на застрахователя.

Може да свалите образец на Уведомление за щета от тук: Уведомление за щета

2. Необходимо е да се предоставят следните документи:
 • Уведомление за настъпване на застрахователно събитие;
 • Смъртен акт и съобщение за смърт (от лекар установил смъртта);
 • Удостоверение за наследници;
 • При смърт от злополука – протокол от полиция;
 • При смърт от заболяване – медицински документи;
 • При тежко заболяване – всички налични медицински документи.
3. Попълненото Уведомление и допълнителните документи се изпращат на: [email protected]
4. Застрахователят ще разгледа искането и документите в срок от 15 работни дни и ще поиска допълнителни документи, или ще се произнесе по искането.
Допълнителна информация:

Потребителите ни обичат

4.9

рейтинг от 2000+ отзиви в Google