ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АБОНАМЕНТ

Сигурен ли си, че искаш да се откажеш от получаването на актуална информация за публичното предлагане на акции (IPO) на Болерон?