Пътуване в чужбина
Оrder onlineGet Policy immediatelyQuick and easy

Планинска застраховка от УНИКА Живот

УНИКА Живот АД е част от австрийската застрахователна компания УНИКА Иншурънс Груп, която е с 130-годишна история. Работи в 18 държави и обслужва 10 милиона клиенти.


Застраховката е предназначена за упражняване на спортна и туристическа дейност в планината, като планинарство, сноуборд и ски по отворените ски писти. Ако практикувате екстремни спортове извън пистите се нуждаете от Планинска застраховка „Екстремни спортове“

Купи онлайн

Застраховката покрива

Застрахователна сума до 3000 лв.

Смърт от злополука

Трайна загуба на работоспособност над 10 %

Спасителни разноски

Медицински разходи

Разходи за евакуация

Разходи за репатриране

Не се застраховат лица над 70 години, както и недееспособни лица.

Не се застраховат лица със загубена трудоспособност от над 50%.

Упражняване на екстремен спорт

Събитие извън територията на република България.

Застраховката не е валидна при участие на застрахован в организирани състезания

При подготовка, опит или извършване на престъпление, участие в побой или физическа саморазправа.

Събития, настъпили при употреба на алкохол, медикаменти или наркотични вещества; Съзнателно излагане на опасност, самоубийство или опит за такова.

В България планинското спасяване е платено. Причината за това е, че Планинска спасителна служба (ПСС) не е на бюджетна издръжка, а се финансира от пострадалите и от Български Червен Кръст. Застраховката, сключена към някои ски карти, е силно ограничена до първичната помощ, оказана на ски пистата и работното време на лифтовете, поради което често пострадалите се налага да си доплащат

Планинската застраховка служи за финансово обезпечаване на медицински разходи, които са възникнали във връзка с настъпила злополука в планината при упражняване на хоби, спортна туристическа дейност, ски, сноуборд и други в границите на обработените ски писти. За каране извън ски пистите си направете Планинска застраховка Екстремни спортове.

Payment

Pay by debit or credit card.

The security of the payment is guaranteed by the bank and the insurance broker does not have access to the card data.

Policy

The policy is sent to the email address provided. At any time, you can also find your policy in the Boleron mobile app in the 'Policies and payments' menu.

Купи онлайн