Плащаш онлайнБезплатна доставкаБързо и лесно

Детска застраховка Лечение без граници

ДЗИ – Животозастраховане ЕАД е дружеството с най-дълга история на българския застрахователен пазар, част от белгийската банково-застрахователна група КВС, обслужваща над 11 мил. клиенти в 6 държави.

Всеки месец около 3000 пациенти биват диагностицирани с онкологични заболования в България. Тежки заболявания като рак и други, които водят до нужда от трансплантация на орган, са скъпо струващи и често хората продават имуществото си или взимат кредит, за да финансират лечението си.

Лечение без граници (бивша Best doctors) е международна медицинска организация с над 30 милиона клиенти и над 50 000 лекари. Създадена е, за да намира най-добрите специалисти и болници в света за хора с тежки заболявания и осигуява финансиране за най-доброто възмножно лечение. В случай на тежка диагноза, Лечение без граници ще потърси второ лекарско мнение в чужбина и ще поеме разходите за последващото лечение.

32-годишната история на организацията показва, че 45% от първоначалните диагнози и 80% от леченията са грешни или неточни, което прави допълнителното медицинско мнение задължително.

Купи онлайн

Застраховката покрива

Лечение на рак

Байпас на коронарната артерия (миокардна реваскуларизация)

Смяна или реконструкция на сърдечна клапа

Вътречерепна хирургия и специфична хирургия на гръбначния мозък

Трансплантация на органи от живи донори

Трансплантация на костен мозък

Лечение на заболявания, които са били диагностицирани, лекувани или са проявили свързани с тях медицински документирани симптоми или признаци по време на отлагателния период.

Медицински процедури, необходими поради наличие на СПИН, ХИВ или състояния произтичащи от тях;

Всички услуги, които не са необходими от медицинска гледна точка за лечение на основното заболяване.

Разходи за лечение, услуги и стоки за заболяване, за което най-доброто лечение е трансплантация покрита по полицата;

Лечение на дългосрочни странични ефекти, облекчаване на хронични симптоми.

Всички разходи, извършени в Република България, с изключение на разходи за медикаменти;

Всички разходи, извършени на всякъде по света, ако Застрахованият не може да се счита за пребиваващ в Република България и няма постоянен адрес в Република България;

Всички разходи за заболяване, диагностицирано в отлагателния период;

Всички разходи, извършени в болница различна от посочената в предварителния медицински сертификат;

Разходи, свързани със социални грижи и услуги, предоставени у дома или в рехабилитационни или други подобни центрове;

Разходи за покупка на всякакъв вид протези или ортопедични приспособления и друго подобно оборудване.

Разходи за закупуване или наемане на инвалидни столове, специални легла, климатични уреди и подобно оборудване;

Разходи, свързани с Алтернативна медицина, като хомеопатични лекарства и др., дори когато са предписани от лекар.

Хонорар за преводач, телефонни разхози и други разходи, които не са с медицински характер;

Разходи, извършени от Застрахования и неговите роднини и придлужител, освен ако не са изрично покрити;

Изключени заболявания и медицински процедури;

Всякакъв тумор при наличие на СПИН

Всеки немеланомен рак на кожата

Всяко коронарно заболяване, което се лекува с техники различни от байпас накоронарните артерии.

Всяка трансплантация, която се налага в следствие на алкохолна чернодробна болест; автотрансплантация; трансплантация от мъртъв донор; трансплантация която включва лечение свързано с лечение със стволови клетки

Не се застраховат лица над 64 годишна възраст;

Застраховат се само здрави лица;

Не се покриват заболявания настъпили през отлагателния период след сключване на полицата.

В случай на тежка диагноза, застраховката Лечение без граници ще намери най-добрите лекари и болници в света, за да Ви осигурят адекватно лечение. Лечение без граници ще поемат разходите и ще се погрижат за цялата организация по самото пътуване и лечение, ще подсигурят престоя, ще консултират и ще препоръчат подходящи медицински заведения, където застрахованият може да бъде успешно излекуван.

Лечение на рак

Второ лекарско мнение от най-добрите специалисти в света в посочените области и индивидуален план за лечение

Препоръчани 3 водещи медицински заведения и медицински специалисти за лечението на Вашето заболяванеСмяна или реконструкция на сърдечна клапа

До 1 000 000 евро за лечение, пътуване и настаняване, включващо:
- Организация на пътуването за Вас и за един придружител

- Посрещане и настаняване

- Превод и обяснение на медицински документи

- Дневни пари за болничен престой – 100 евро на ден за целия период на хоспитализацията

- Суми за закупуване на лекарства за продължаване на лечението – 50 000 евро

Сумарното покритие на застраховката е до 2 000 000 евро за лечение, пътуване, настаняване, лекарства и разходи за един придружител.

Непрекъсната консултация и съдействие

  • Застраховат се лица на възраст от 0 до 64 години
  • Непълнолетни лица под 18 г. възраст не могат да бъдат титуляри на застрахователни договори, поради тази причина е необходимо един от родителите да сключи същата застраховка.
  • Краят на застрахователния договор е навършването на 85-годишна възраст на застрахованото лице
  • Като повечето застраховки за тежки заболявания, Лечение без граници също има отлагателен период от 6 месеца с цел избягване на застрахователни измами, при които вече заболели хора искат да сключат застраховка. След изтичане на отлагателния период се активира пълното покритие по застраховката.
  • Застраховка Лечение без граници няма аналог. Никоя рискова застраховка не може да Ви осигури толкова високо покритие и толкова специализирана услуга.

Лечението на тежко заболяване може да струва от десетки до стотици хиляди евро. Застраховка Лечение без граници струва само 36,99 лв. на месец и покрива разходи за лечение до 2 млн. евро.

Payment

Pay by debit or credit card.

The security of the payment is guaranteed by the bank and the insurance broker does not have access to the card data.

Policy

The policy is sent to the address specified by you, within 3 working days after payment. At any time, you can also find your policy in the Boleron mobile app in the 'Policies and payments' menu

Купи онлайн