Плащаш онлайнполучаваш по имейлБързо и лесно

Застраховка Болничен престой от Фи Хелт

“Фи Хелт Застраховане“ АД e лицензирана от КФН застрахователна компания, която има дългогодишна история и дейност на българския пазар.

Купи онлайн

Покрити рискове

Болничен престой до 100 лева на ден, до 10 дни след 3-тия ден

Медицински разходи в болнично заведение по време на болничен престой до 500 лева

Разходи за транспортиране до 500 лева

Умишлено увреждане или опит за умишлено увреждане на собственото здраве от Застрахования

Събития настъпили в резултат на синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН) или други заболявания, свързани със СПИН, или вируса на ХИВ

Събития в резултат на предходни състояния (заболявания или злополуки), които не са декларирани на Застрахователя

При увреждания, следствие на остра и/или хронична алкохолна интоксикация, или на хронична употреба на алкохол, или следствие на употреба на алкохол, наркотици, упойващи вещества, стимуланти, анаболи, хормони и други вещества с характер на допинг;

Не се застраховат лица над 70 години

Целта на застраховката е да осигури финансова помощ при непредвидими разходи в случай на престой в лечебно заведение в следствие на инцидент или заболяване.

Цената на застраховката започвасамо от 9.99 лв. на месец

Payment

Pay by debit or credit card.

The security of the payment is guaranteed by the bank and the insurance broker does not have access to the card data.

Policy

The policy is sent to the email address provided. At any time, you can also find your policy in the Boleron mobile app in the 'Policies and payments' menu.

Купи онлайн