Бест Докторс
"Лечение без граници"

Бест докторс
Плащаш онлайнБезплатна доставкабързо и лесно
Плащаш онлайнБезплатна доставкабързо и лесно

Всеки месец около 3000 пациенти биват диагностицирани с онкологични заболования в България. Тежки заболявания като рак и други, които водят до нужда от трансплантация на орган, са скъпо струващи и често хората продават имуществото си или взимат кредит, за да финансират лечението си.

Лечение без граници(бивша Best doctors) е международна медицинска организация с над 30 милиона клиенти и над 50 000 лекари. Създадена е, за да намира най-добрите специалисти и болници в света за хора с тежки заболявания и осигуява финансиране за най-доброто възмножно лечение. В случай на тежка диагноза, Лечение без границище потърси второ лекарско мнение в чужбина и ще поеме разходите за последващото лечение.

32-годишната история на организацията показва, че 45% от първоначалните диагнози и 80% от леченията са грешни или неточни, което прави допълнителното медицинско мнение задължително.

Здравна застраховка "Лечение без Граници" (бивша Бест Докторс) от ДЗИ

ДЗИ – Животозастраховане ЕАД е дружеството с най-дълга история на българския застрахователен пазар, част от белгийската банково-застрахователна група КВС, обслужваща над 11 мил. клиенти в 6 държави.

Застраховката покрива

Лечение на рак

Байпас на коронарната артерия (миокардна реваскуларизация)

Смяна или реконструкция на сърдечна клапа

Вътречерепна хирургия и специфична хирургия на гръбначния мозък

Трансплантация на органи от живи донори

Трансплантация на костен мозък

Лечение на заболявания, които са били диагностицирани, лекувани или са проявили свързани с тях медицински документирани симптоми или признаци по време на отлагателния период.

Медицински процедури, необходими поради наличие на СПИН, ХИВ или състояния произтичащи от тях;

Всички услуги, които не са необходими от медицинска гледна точка за лечение на основното заболяване.

Разходи за лечение, услуги и стоки за заболяване, за което най-доброто лечение е трансплантация покрита по полицата;

Лечение на дългосрочни странични ефекти, облекчаване на хронични симптоми.

Всички разходи, извършени в Република България, с изключение на разходи за медикаменти;

Всички разходи, извършени на всякъде по света, ако Застрахованият не може да се счита за пребиваващ в Република България и няма постоянен адрес в Република България;

Всички разходи за заболяване, диагностицирано в отлагателния период;

Всички разходи, извършени в болница различна от посочената в предварителния медицински сертификат;

Разходи, свързани със социални грижи и услуги, предоставени у дома или в рехабилитационни или други подобни центрове;

Разходи за покупка на всякакъв вид протези или ортопедични приспособления и друго подобно оборудване.

Разходи за закупуване или наемане на инвалидни столове, специални легла, климатични уреди и подобно оборудване;

Разходи, свързани с Алтернативна медицина, като хомеопатични лекарства и др., дори когато са предписани от лекар.

Хонорар за преводач, телефонни разхози и други разходи, които не са с медицински характер;

Разходи, извършени от Застрахования и неговите роднини и придлужител, освен ако не са изрично покрити;

Изключени заболявания и медицински процедури;

Всякакъв тумор при наличие на СПИН

Всеки немеланомен рак на кожата

Всяко коронарно заболяване, което се лекува с техники различни от байпас накоронарните артерии.

Всяка трансплантация, която се налага в следствие на алкохолна чернодробна болест; автотрансплантация; трансплантация от мъртъв донор; трансплантация която включва лечение свързано с лечение със стволови клетки

Не се застраховат лица над 64 годишна възраст;

Застраховат се само здрави лица;

Не се покриват заболявания настъпили през отлагателния период след сключване на полицата.

Лечение на рак

Второ лекарско мнение от най-добрите специалисти в света в посочените области и индивидуален план за лечение

Препоръчани 3 водещи медицински заведения и медицински специалисти за лечението на Вашето заболяванеСмяна или реконструкция на сърдечна клапа

До 1 000 000 евро за лечение, пътуване и настаняване, включващо:
- Организация на пътуването за Вас и за един придружител

- Посрещане и настаняване

- Превод и обяснение на медицински документи

- Дневни пари за болничен престой – 100 евро на ден за целия период на хоспитализацията

- Суми за закупуване на лекарства за продължаване на лечението – 50 000 евро

Сумарното покритие на застраховката е до 2 000 000 евро за лечение, пътуване, настаняване, лекарства и разходи за един придружител.

Непрекъсната консултация и съдействие

 • Застраховат се лица на възраст от 0 до 64 години
 • Непълнолетни лица под 18 г. възраст не могат да бъдат титуляри на застрахователни договори, поради тази причина е необходимо един от родителите да сключи същата застраховка.
 • Краят на застрахователния договор е навършването на 85-годишна възраст на застрахованото лице
 • Като повечето застраховки за тежки заболявания, Лечение без граници също има отлагателен период от 6 месеца с цел избягване на застрахователни измами, при които вече заболели хора искат да сключат застраховка. След изтичане на отлагателния период се активира пълното покритие по застраховката.
 • Застраховка Лечение без граници няма аналог. Никоя рискова застраховка не може да Ви осигури толкова високо покритие и толкова специализирана услуга.

Лечението на тежко заболяване може да струва от десетки до стотици хиляди евро. ЗастраховкаЛечение без границиструва само 36,99 лв. на месец и покрива разходи за лечение до 2 млн. евро.

Когато получите диагноза за тежко заболяване, най-важното нещо е да сте сигурни, че тя е правилна и че ще ви бъде осигурено адекватно лечение. Това е целта на Best Doctors - тази застраховка ви предоставя достъп до повече от 50 000 световно известни експерти в различни области на медицината, за да сте сигурни, че ви е поствена правилната диагноза, имате цялата необходима информация за заболяването си, както и че получавате адекватно и модерно лечение на световно ниво. Идеята при създаването на Best Doctors е местоположението на човек да не ограничава качеството на получаваните от него медицински грижи. В резултат на това, мисията на Best Doctors е да съберат най-добрите медицински умове в света, за да получите правилната диагноза и лечение, независимо къде живеете. Best Doctors предоставят разнообразни услуги, които се фокусират върху това да ви осигурят най-добрите грижи.

КАКВО Е BEST DOCTORS?

Best Doctors е световна организация, която работи в полза на здравето на хората. По този начин застраховка Best Doctors ви осигурява достъп до най-добрите медицински умове в света. Best Doctors може да се сключи както като допълнителна застраховка при вашия работодател, така и като индивидуална застрахователна полица, за да ви помогне да получите точна диагноза и възможно най-добър медицински съвет, така че вие ​​и членовете на вашето семейство да можете да вземате решения за вашето здраве и лечение с увереност. Best Doctors гарантира 100% поверителност.

КАКВИ УСЛУГИ СЕ ПРЕДЛАГА BEST DOCTORS?

Best Doctors предлага редица услуги, за да гарантира, че получавате най-добрата налична медицинска информация и консултация. По-долу ще ви запознаем по-подробно с услугите, предлагани от Best Doctors.

ЗАПЛАЩА ЛИ СЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА BEST DOCTORS?

Краткият отговор на този въпрос е “не”. Допълнителната консултация по вашия медицински проблем и предоставянето на второ мнение от водещ специалист в чужбина, се покрива от застрахователната полица на Best Doctors. Включените в застраховка Best Doctors услуги са изброени по-долу: Best Doctors ви дава възможност за получаване на второ мнение по поставена диагноза за заболяванията, които са включени в покритието. Best Doctors ви осигурява прегледи от лекари от цял свят, които са утвърдени специалисти в своята област. Best Doctors предоставя лечение или хирургична намеса в специализирани лечебни заведения в цял свят. Best Doctors организира пътуването и настаняването ви в чуждестранна болница, като покрива пътните разходи и настаняването за вас и един придружител. Best Doctors покрива разходи за лечение до 1 млн. евро за една застрахователна година и до 2 млн. евро за целия период на застраховката. Ако имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с наш консултант, който ще ви предостави максимално подробна информация.

КАКВИ ДИАГНОЗИ СЕ ПОКРИВАТ ОТ ЗАСТРАХОВКА BEST DOCTORS?

Best Doctors предлага покритие за широк спектър от медицински заболявания. Те могат да включват различни здравословни проблеми - от спортни наранявания и усложнения по време на бременност до хронични и/или животозастрашаващи заболявания.
Best Doctors има покритие за диагнози и лечение на злокачествени новообразувания;
Best Doctors има покритие за байпас на коронарна артерия;
Best Doctors има покритие за смяна на сърдечна клапа;
Best Doctors има покритие за диагнози и лечение в областта на неврохирургията;
Best Doctors има покритие при трансплантация на органи от живи донори, както и на костен мозък.

НАЛАГА ЛИ СЕ ПЪТУВАНЕ И СЪБИРАНЕ МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ВТОРОТО ЛЕКАРСКО МНЕНИЕ, АКО ИМАМ ЗАСТРАХОВКА BEST DOCTORS?

Best Doctors не изисква допълнително участие от страна на застрахования. Това, което трябва да направите е да се свържете с лице за контакт по застраховка Best Doctors. С ваше разрешение, процедурата ще бъде задействана, без допълнително заплащане. Целият ви контакт с Best Doctors е по телефона или онлайн. Best Doctors имат задължението да съберат цялата медицинска информация, свързана с вашия случай, включително анамнези, рентгенови снимки, лекарки решения и други и да осигурят международно признат специалист за второ мнение. Можете да разчитате, че с Best Doctors, процедурите ще бъдат придвижени по възможно най-улеснения за вас начин.

СПОДЕЛЯТ ЛИ BEST DOCTORS ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОЯ СЛУЧАЙ?

Best Doctors гарантира 100% поверителност. Когато имате медицински проблем и се свържете с нас по застраховка Best Doctors, информацията за контакта с нас или съдържанието на разговора не се споделя с никого, освен с компетентните медицински лица. Експертният доклад от Best Doctors се споделя с вашия лекуващ лекар само с ваше съгласие.

КОИ СА ЛЕКАРИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА НА BEST DOCTORS?

Best Doctors включват най-добрите световни медицински специалисти. Best Doctors проучват лекарите във всички държави, за да разберат на кои лекари могат да имат най-голямо доверие. Те се подбират от други лекари чрез цялостен процес, гарантиращ, че вие ще получите максимално компетентно мнение за вашата диагноза и адекватно лечение.
Всеки лекар, участващ в подбора попълва анкета, която съдържа въпроса: „Ако вие или ваш любим човек се нуждаете от лекар в определена специалност, кого бихте избрали?“ Лекарите нямат право да плащат, за да бъдат включени в списъка на Best Doctors или сами да се номинират за разглеждане. Понастоящем базата данни на Best Doctors включва над 50 000 лекари в цял свят, представляващи повече от 450 медицински специалности и тесни специализации.

ЗАДЪЛЖЕН/А ЛИ СЪМ ДА СПАЗВАМ ПРЕПОРЪКАТА ЗА СПЕЦИАЛИСТ И ЛЕЧЕНИЕ, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ BEST DOCTORS?

Препоръката на Best Doctors не ви обвързва по никакъв начин. Вие имате пълен контрол над вземането на решения за своето здраве. Информацията, която получавате от Best Doctors, има за цел да ви помогне да вземете информирано решение относно вашата диагноза и/или план за лечение.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ BEST DOCTORS?

Над 32-годишната история на организацията показва, че 45% от първоначалните диагнози и 80% от леченията са грешни или неточни, което прави допълнителното медицинско мнение задължително. С Best Doctors вашият случай се прехвърля към опитни специалисти, които правят задълбочен преглед на медицинските ви данни, за да потвърдят или коригират диагнозата и плана за лечение. Best Doctors могат да ви помогнат да се ориентирате в българската система за здравеопазване, така че да получите необходимата информация бързо и лесно. Когато 15-минутното посещение при вашия лекар не е достатъчно, можете да получите отговори на вашите въпроси от лекар, който е специализиран в лечението на случаи, подобни на вашия. Best Doctors може да ви помогне да намалите чакането от няколко месеца до няколко дни за определени медицински процедури. Вие и вашият лекуващ лекар можете бързо да получите потвърждение на диагнозата и да продължите с правилното лечение. Best Doctors събират цялата медицинска информация, свързана със заболяването ви и ви я предоставят на електронен носител, който можете лесно да носите със себе си навсякъде. Има различни видове здравна застраховка и вероятно за вас е объркващо да изберете най-подходящата. В този материал ще ви запознаем малко по-подробно с това какво представлява здравна застраховка и какви видове здравна застраховка има.

ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА - КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?

Здравна застраховка е вид застраховка, която може да покрива различни медицински разходи - за прегледи, изследвания, медикаменти и хирургична намеса, включително стоматологични услуги, получени от застрахования. При сключена здравна застраховка и настъпило застрахователно събитие, разходите, произтичащи от заболяване или нараняване, могат да бъдат възстановени на застрахования или изплатени директно на доставчика на медицински грижи. Често здравна застраховка се включва като част от допълнителен пакет, предоставян от работодателите на служителите. Цената на премиите за здравно осигуряване се приспада на платеца, а получените обезщетения не се облагат с данъци.
Има различни видове здравна застраховка, като трябва да знаете, че задължителното здравно осигуряване също е вид здравна застраховка. А според закона, това, което преди се наричаше “доброволно здравно осигуряване”, вече официално е “здравна застраховка”.

ТРЯБВА ЛИ ВИ ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА?

Както споменахме по-горе, вие задължително плащате за здравна застраховка под формата на задължителните осигуровки, които са дължими към НЗОК (Национална здравноосигурителна каса). Но и да не беше така, със сигурност имате нужда от здравна застраховка, тъй като тя ви предоставя финансово обезщетение в случай на вреди, отнасящи се до най-ценното - вашето здраве.

ВИДОВЕ ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА

Видовете здравна застраховка в България за два - задължителна и доброволна.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА

Според законодателството в Република България, всеки е задължен да заплаща здравни осигуровки, които са вид здравна застраховка. В резултат на това, когато имате заболяване или друг медицински проблем, Националната здравноосигурителна каса покрива (изцяло или частично) следните случаи: посещение при личния лекар, издаване на направление за преглед при специалист, назначаване на лечение; при необходимост, и престой в болница. Когато работите на трудов договор, задължителната здравна застраховка се заплаща споделено от вас (като служител) и от работодателя ви, в определено процентно съотношение. Ако се самоосигурявате, вие трябва да плащате цялата сума. Здравна застраховка за деца до 18-годишна възраст се плаща от техните родители.

ДОБРОВОЛНА ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА

Разбира се, освен задължителното осигуряване, можете доброволно да сключите здравна застраховка. Преди последните промени в закона за здравното осигуряване, тя се наричаше "доброволно здравно осигуряване". В момента услугата официално се казва "здравна застраховка".

ЗДРАВНА ОСИГУРОВКА В КОНТЕКСТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЗАКОН

Терминът “здравна застраховка” в закона за здравното осигуряване означава доброволно сключване на договор със застрахователна компания (във вид на полица), който включва пакети от различни медицински услуги, които се използват лично от застрахования. Какво ще бъде включено в пакета на вашата здравна осигуровка се определя от нейния вид, покритие, цена и други. По тази причина, при сключване на здравна застраховка, трябва да се запознаете добре с условията и да зададете всички въпроси, които ви интересуват, преди да подпишете полицата.

ПОКРИТИЕ НА ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА

При сключване на здравна застраховка, вие получавате допълнително финансово обезпечение в случай на заболяване или злополука, част от които не се покриват от задължителното здравно осигуряване. Покритието на вашата здравна застраховка може да включва не само повече заболявания и по-високо финансово обезщетение при необходимост от медицински грижи, но и осигуряване на преглед с предимство в определени медицински заведения, частично или цялостно покритие на сумата за закупуване на лекарства, както и някои медицински продукти, необходими за лечението. Има и здравна застраховка - Бест Докторс, която покрива получаване на второ мнение за диагноза и лечение от специалисти в цял свят, както и разходи по транспорт и настаняване, при нужда от лечение в друг град или в чужбина.

КАКВО МОЖЕ ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНО В ПОЛИЦАТА ЗА ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА?

Включените услуги във вашата здравна застраховка могат да варират в зависимост от много фактори, сред които избраната застрахователна компания, застрахователния пакет услуги, сумата, която плащате на месечна база и други. Но, за да имате идея какво можете да получите, по-долу поместваме списък с възможности, които би ви предложила една здравна застраховка: Възможност за посещение на голяма част или всички медицински заведения и специалисти в цялата страна и в чужбина, без необходимост от направление от личен лекар или ограничения на изследвания или лечение, зависими от клинични пътеки. Възможност за ползване на предимство при преглед или при записване на час за преглед; някои застрахователи предлагат и възможност те да извършат проверка за специалист, включен в тяхната мрежа, който е най-близо до вас, може да ви прегледа в най-кратък срок и след одобрение от ваша страна, записват час. Здравна застраховка може да ви освободи или да поеме част от потребителски и други медицински разходи, дори когато прегледът и консултацията се извършват, без издадено направление от Здравната каса. Здравна застраховка може и да улесни и олекоти процедурите по поставяне на диагноза, времето за изчакване на резултати и настаняването в лечебно заведение за лечение.

КАК ДА СЕ ОРИЕНТИРАТЕ ВЪВ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯ ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА?

Сключването на здравна застраховка може да е трудна за ориентация. При сключване на здравна застраховка, трябва да се поинтересувате кои доставчици на медицински грижи са включени в списъка и какви са условията за лечение при специалисти, които не са включени във вашата полица за здравна застраховка. В някои случаи ще се наложи да платите по-голям процент от разходите, ако се обърнете към лекар или зъболекар, които не са включени в списъка. Някои компании могат изобщо да откажат изплащане на суми по вашата здравна застраховка, ако сте били лекувани от специалист, извън мрежата на покритие на полицата ви. Освен това, трябва да определите нивото на покритие на вашата здравна застраховка. Има планове за здравна застраховка, които покриват само част от заболяванията. Обикновено вие имате възможност да изберете какви заболявания да бъдат включени като част от вашата здравна застраховка и да информирате застрахователя за настъпване на застрахователно събитие, касаещо съответните заболявания. Допълнително, някои планове за здравна застраховка изискват пациентите да изберат лекар за първична медицинска помощ, който контролира грижите за пациента и дава препоръки относно лечението. Застрахователните компании могат да откажат покритие на полицата за здравна застраховка при получени здравни услуги, без предварително разрешение от страна на лекуващия лекар или застрахователната компания. Също така застрахователите могат да откажат плащането за лекарства с определена търговска марка, ако на пазара се предлага лекарство на друга или същата марка, което е със същия или сравним състав, но на по-ниска цена. При избор на здравна застраховка, която предлага по-ниски премии на месечна база, трябва да прецените ползите от по-ниските месечни разходи, в сравнение с потенциалния риск от големи разходи в случай на сериозно заболяване или злополука. Освен генерална здравна застраховка, вие имате възможност да изберете и по-специализирани застраховки, сред които застраховка за инвалидност, застраховка за тежки заболявания, застраховка за дългосрочни грижи и други. Консултирайте се с наш специалист, за да ви предложим най-подходящата здравна застраховка за вашия индивидуален случай.

Начин на плащане

Плащането се осъществява чрез дебитна или кредитна карта на виртуален ПОС на Първа Инвестиционна Банка.

Сигурността на плащането е гарантирана от банката и застрахователният брокер няма достъп до данните на картата.

Полица

Полицата се изпраща на посочен от вас адрес, до 3 работни дни след плащането. По всяко време, можете да намерите полицата си и в мобилното приложение на Boleron в меню “Полици и плащания“.

Защо Boleron?

плащаш
онлайн

бързо и
лесно

Безплатна
доставка

без да ходиш
в офис

Потребителите за нас

4.9

(600+ отзиви)

Застраховай се през телефона

Download application banner
 • Полиците са
  навсякъде с теб

 • Напомняне за
  изтичащи застраховки

 • Подновяваш
  застраховките си с един клик

Свали приложението

10 000+

активни потребители


APP STOREGOOGLE PLAY

Медиите за нас

Дигитализацията е единствената посока за развитие пред застрахователната индустрия

Ние наричаме нашите клиенти "дигитални", защото това са хора, които използват новите технологии, за да пазаруват, плащат през телефоните си, сравняват продукти, услуги и цени за секунди и очакват всичко да се случва в реално време - бързо и безпроблемно...